Proceeding: Przedłużenie gwarancji producenta serwera Dell R530 o dodatkowe 5 lat.

Robert Grzebyszak
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Department: Zespół IT
Deadlines:
Posted : 03-07-2020 12:40:00
Placing offers: 10-07-2020 14:00:00
Opening offers : 10-07-2020 14:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

W imieniu Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na przedłużenie gwarancji producenta serwera Dell model R530 o numerze seryjnym (Service TAG): 65M6DK2, (Express Service Code): 13400273954 z oficjalnej dystrybucji producenta sprzętu o dodatkowe 5 lat (5Yr ProSupport and Next Business Day On-Site Service)

Powyższe postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury; 

- termin realizacji: do 7 dni od daty podpisania umowy; - dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;  

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Załączniki do postępowania

Postępowanie nie posiada załączników

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przedłużenie gwarancji producenta serwera Dell R530 (Service TAG): 65M6DK2, (Express Service Code): 13400273954 o dodatkowe 5 lat. 5Yr ProSupport and Next Business Day On-Site Service 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5477 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 216