Proceeding: MCN.2.261.21.2020 Wybór Generalnego Wykonawcy zadania pn. "Budowa budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon ..."

Deadlines:
Posted : 02-07-2020 14:57:00
Placing offers: 09-09-2020 11:00:00
Opening offers : 09-09-2020 11:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z zamówieniem, którego przedmiotem jest: Wybór Generalnego Wykonawcy zadania pn. Budowa budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon o funkcji wystawienniczej, laboratoryjno-warsztatowej, biurowo-konferencyjnej, gastronomicznej z wbudowanym garażem podziemnym oraz z wewnętrznymi instalacjami: elektrycznymi z wbudowaną podziemną stacją transformatorową, teletechnicznymi, wodnokanalizacyjnymi, kanalizacji deszczowej, c.o. z wymiennikownią, wentylacji pożarowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji technologicznych wraz z uzbrojeniem terenu, w tym: przyłącze ciepłociągu, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej i przyłącze kanalizacji deszczowej oraz instalacje zewnętrzne: kanalizacji sanitarnej, technologicznej ze zbiornikiem bezodpływowym, deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym, wody zielonej, wodociągowej, wodociągowej przeciwpożarowej, przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia pasa startowego, kanalizacji telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej nn 0,4kV, elektroenergetycznej SN 15kV, oświetlenia terenu a także wraz z infrastrukturą komunikacyjną w tym ciągów pieszo-rowerowych, dróg wewnętrznych, drogi pożarowej, placu manewrowego, budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych i autokarów, wjazdem do parkingu podziemnego, schodów terenowych, ukształtowaniem terenu, małą architekturą, placem zabaw oraz budową wyrzutni terenowych, muru oporowego i likwidacją tablicy reklamowej oraz ogrodzenia".

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik_nr_3_do_SIWZ_JEDZ_espd-request.xml xml 127.13 2020-07-02 14:57:00 Proceeding
Załącznik_nr_2_do_SIWZ_Wzor_umowy.pdf pdf 577.11 2020-07-02 14:57:00 Proceeding
Załącznik_nr_7_do_SIWZ _Wykaz_osób.docx docx 806.26 2020-07-02 14:57:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 558.63 2020-07-02 14:57:00 Proceeding
2020-OJS126-307430-pl.pdf pdf 147 2020-07-02 14:57:00 Proceeding
Załącznik_nr_10_do_SIWZ_Przedmiary_materialy_pomocnicze.zip zip 10951.3 2020-07-02 14:57:00 Proceeding
Załączniki do umowy.zip zip 7879.02 2020-07-02 14:57:00 Proceeding
Załącznik_nr_8_do_SIWZ_Wzór_Oświadczeń_potwierdzających_brak_podstaw_wykluczenia.doc doc 820.5 2020-07-02 14:57:00 Proceeding
Załącznik_nr_6_do_SIWZ_Wykaz_robót_budowlanych.doc doc 857.5 2020-07-02 14:57:00 Proceeding
Załącznik_nr_5_do_SIWZ_Wzór_zobowiązania_podmiotu_trzeciego.doc doc 68 2020-07-02 14:57:00 Proceeding
Załącznik_nr_4_do_SIWZ_Oświadczenie_o_poufności.docx docx 50.63 2020-07-02 14:57:00 Proceeding
Załącznik_nr_1_do_SIWZ_Formularz _oferty.doc doc 881 2020-07-02 14:57:00 Proceeding
Zalacznik_nr_9_do_SIWZ_Opis_przedmiotu_zamowienia.zip.006 006 412528.06 2020-07-02 14:57:00 Proceeding
Zalacznik_nr_9_do_SIWZ_Opis_przedmiotu_zamowienia.zip.005 005 501760 2020-07-02 14:57:00 Proceeding
Zalacznik_nr_9_do_SIWZ_Opis_przedmiotu_zamowienia.zip.004 004 501760 2020-07-02 14:57:00 Proceeding
Zalacznik_nr_9_do_SIWZ_Opis_przedmiotu_zamowienia.zip.003 003 501760 2020-07-02 14:57:00 Proceeding
Zalacznik_nr_9_do_SIWZ_Opis_przedmiotu_zamowienia.zip.002 002 501760 2020-07-02 14:57:00 Proceeding
Zalacznik_nr_9_do_SIWZ_Opis_przedmiotu_zamowienia.zip.001 001 501760 2020-07-02 14:57:00 Proceeding
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert_03_08_2020.pdf pdf 199.12 2020-08-03 14:34:22 Public message
Ogłoszenie o sprostowaniu.pdf pdf 70.82 2020-08-03 14:34:22 Public message
SIWZ_aktualny_03082020.pdf pdf 558.53 2020-08-03 14:34:22 Public message
Odpowiedź_na_wnioski_wykonawców_31_07_20.pdf pdf 1187.44 2020-07-31 16:38:39 Public message
304-MCN-3-AR-XX-DE-PO-XX-003.zip zip 316.7 2020-07-31 16:38:39 Public message
304-MCN-3-AR-XX-DE-PO-XX-004.zip zip 205 2020-07-31 16:38:39 Public message
Dwg_droga_techniczna_droga_tymczasowa.zip zip 1404.54 2020-07-31 16:38:39 Public message
MCN_Zestawienie_materialow_wentylacji_mechanicznej.pdf pdf 4173.8 2020-07-31 16:38:39 Public message
MCN_Zestawienie_materiałow_wentylacji_pozarowej.pdf pdf 1491.11 2020-07-31 16:38:39 Public message
PW_pliki_dwg_uzupelnienie_01.zip zip 88691.33 2020-07-31 16:38:39 Public message
Odpowiedź_na_wnioski_wykonawców_24_07_20.pdf pdf 448.49 2020-07-24 16:11:34 Public message
Załącznik_nr_2_do_SIWZ_aktualny_wzor_umowy_240720.pdf pdf 856.9 2020-07-24 16:11:34 Public message
Odpowiedź_na_wniosek_wykonawcy_17_07_20.pdf pdf 300.12 2020-07-17 14:29:42 Public message
304-MCN-3-KO-ST-ZE-XX-XX-001_Zestawienie stali.pdf pdf 565.93 2020-07-17 14:29:42 Public message
Załącznik_nr_2_do_SIWZ_aktualny_wzor_umowy_170720.pdf pdf 586.14 2020-07-17 14:29:42 Public message
Projekt_wykonawczy_pliki_DWG.zip.001 001 491520 2020-07-17 14:29:42 Public message
Projekt_wykonawczy_pliki_DWG.zip.002 002 491520 2020-07-17 14:29:42 Public message
Projekt_wykonawczy_pliki_DWG.zip.003 003 80959.84 2020-07-17 14:29:42 Public message
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania.pdf pdf 169.53 2020-07-14 12:06:16 Public message
Alstal_odwołanie.pdf pdf 319.17 2020-07-14 12:06:16 Public message
Odpowiedź_na_wniosek_wykonawcy_06_07_20.pdf pdf 169.43 2020-07-06 11:01:40 Public message
304-MCN-3-AR-XX-OP-XX-XX-001.pdf pdf 1762.02 2020-07-06 11:01:40 Public message

Announcements

2020-08-03 14:34 Monika MAREK Zamawiający, przekazuje informacje dot. zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz w związku z tym, zmianę treści SIWZ.

Informacja o zmianie [...].pdf

Ogłoszenie o sprosto [...].pdf

SIWZ_aktualny_030820 [...].pdf

2020-07-31 16:38 Agnieszka TOKARCZYK Zamawiający, przekazuje treść wniosków przesłanych przez Wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Odpowiedź_na_wnioski [...].pdf

304-MCN-3-AR-XX-DE-P [...].zip

304-MCN-3-AR-XX-DE-P [...].zip

Dwg_droga_techniczna [...].zip

MCN_Zestawienie_mate [...].pdf

MCN_Zestawienie_mate [...].pdf

PW_pliki_dwg_uzupeln [...].zip

2020-07-24 16:11 Agnieszka TOKARCZYK Zamawiający, przekazuje treść wniosków przesłanych przez Wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Odpowiedź_na_wnioski [...].pdf

Załącznik_nr_2_do_SI [...].pdf

2020-07-17 14:29 Monika MAREK Zamawiający, przekazuje treść wniosków przesłanych przez Wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Odpowiedź_na_wniosek [...].pdf

304-MCN-3-KO-ST-ZE-X [...].pdf

Załącznik_nr_2_do_SI [...].pdf

Projekt_wykonawczy_p [...].001

Projekt_wykonawczy_p [...].002

Projekt_wykonawczy_p [...].003

2020-07-14 12:06 Monika MAREK Zamawiający, poniżej zamieszcza zawiadomienie o wniesionym odwołaniu do KIO oraz przekazuje kopię odwołania.

Zawiadomienie o wnie [...].pdf

Alstal_odwołanie.pdf

2020-07-06 11:01 Monika MAREK Zamawiający, przekazuje treść wniosków przesłanych przez Wykonawców wraz z udzieloną odpowiedzią, jednocześnie uzupełnianiając brakujący opis projektu wykonawczego branży architektonicznej (dokument nr 304-MCN-3-AR-XX-OP-XX-XX-001).

Odpowiedź_na_wniosek [...].pdf

304-MCN-3-AR-XX-OP-X [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views - 7168