Proceeding: MCN.2.261.21.2020 Wybór Generalnego Wykonawcy zadania pn. "Budowa budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon ..."

Deadlines:
Posted : 02-07-2020 14:57:00
Placing offers: 21-09-2020 11:00:00
Opening offers : 21-09-2020 11:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z zamówieniem, którego przedmiotem jest: Wybór Generalnego Wykonawcy zadania pn. Budowa budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon o funkcji wystawienniczej, laboratoryjno-warsztatowej, biurowo-konferencyjnej, gastronomicznej z wbudowanym garażem podziemnym oraz z wewnętrznymi instalacjami: elektrycznymi z wbudowaną podziemną stacją transformatorową, teletechnicznymi, wodnokanalizacyjnymi, kanalizacji deszczowej, c.o. z wymiennikownią, wentylacji pożarowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji technologicznych wraz z uzbrojeniem terenu, w tym: przyłącze ciepłociągu, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej i przyłącze kanalizacji deszczowej oraz instalacje zewnętrzne: kanalizacji sanitarnej, technologicznej ze zbiornikiem bezodpływowym, deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym, wody zielonej, wodociągowej, wodociągowej przeciwpożarowej, przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia pasa startowego, kanalizacji telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej nn 0,4kV, elektroenergetycznej SN 15kV, oświetlenia terenu a także wraz z infrastrukturą komunikacyjną w tym ciągów pieszo-rowerowych, dróg wewnętrznych, drogi pożarowej, placu manewrowego, budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych i autokarów, wjazdem do parkingu podziemnego, schodów terenowych, ukształtowaniem terenu, małą architekturą, placem zabaw oraz budową wyrzutni terenowych, muru oporowego i likwidacją tablicy reklamowej oraz ogrodzenia".

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik_nr_1_do_SIWZ_Formularz _oferty.doc doc 881 2020-07-02 14:57:00 Proceeding
Załącznik_nr_4_do_SIWZ_Oświadczenie_o_poufności.docx docx 50.63 2020-07-02 14:57:00 Proceeding
Załącznik_nr_5_do_SIWZ_Wzór_zobowiązania_podmiotu_trzeciego.doc doc 68 2020-07-02 14:57:00 Proceeding
Załącznik_nr_6_do_SIWZ_Wykaz_robót_budowlanych.doc doc 857.5 2020-07-02 14:57:00 Proceeding
Załącznik_nr_8_do_SIWZ_Wzór_Oświadczeń_potwierdzających_brak_podstaw_wykluczenia.doc doc 820.5 2020-07-02 14:57:00 Proceeding
Załączniki do umowy.zip zip 7879.02 2020-07-02 14:57:00 Proceeding
Załącznik_nr_10_do_SIWZ_Przedmiary_materialy_pomocnicze.zip zip 10951.3 2020-07-02 14:57:00 Proceeding
Zalacznik_nr_9_do_SIWZ_Opis_przedmiotu_zamowienia.zip.001 001 501760 2020-07-02 14:57:00 Proceeding
Zalacznik_nr_9_do_SIWZ_Opis_przedmiotu_zamowienia.zip.002 002 501760 2020-07-02 14:57:00 Proceeding
Zalacznik_nr_9_do_SIWZ_Opis_przedmiotu_zamowienia.zip.003 003 501760 2020-07-02 14:57:00 Proceeding
Zalacznik_nr_9_do_SIWZ_Opis_przedmiotu_zamowienia.zip.004 004 501760 2020-07-02 14:57:00 Proceeding
Zalacznik_nr_9_do_SIWZ_Opis_przedmiotu_zamowienia.zip.005 005 501760 2020-07-02 14:57:00 Proceeding
Zalacznik_nr_9_do_SIWZ_Opis_przedmiotu_zamowienia.zip.006 006 412528.06 2020-07-02 14:57:00 Proceeding
2020-OJS126-307430-pl.pdf pdf 147 2020-07-02 14:57:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 558.63 2020-07-02 14:57:00 Proceeding
Załącznik_nr_7_do_SIWZ _Wykaz_osób.docx docx 806.26 2020-07-02 14:57:00 Proceeding
Załącznik_nr_2_do_SIWZ_Wzor_umowy.pdf pdf 577.11 2020-07-02 14:57:00 Proceeding
Załącznik_nr_3_do_SIWZ_JEDZ_espd-request.xml xml 127.13 2020-07-02 14:57:00 Proceeding
304-MCN-3-AR-XX-OP-XX-XX-001.pdf pdf 1762.02 2020-07-06 11:01:40 Public message
Odpowiedź_na_wniosek_wykonawcy_06_07_20.pdf pdf 169.43 2020-07-06 11:01:40 Public message
Alstal_odwołanie.pdf pdf 319.17 2020-07-14 12:06:16 Public message
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania.pdf pdf 169.53 2020-07-14 12:06:16 Public message
Projekt_wykonawczy_pliki_DWG.zip.003 003 80959.84 2020-07-17 14:29:42 Public message
Projekt_wykonawczy_pliki_DWG.zip.002 002 491520 2020-07-17 14:29:42 Public message
Projekt_wykonawczy_pliki_DWG.zip.001 001 491520 2020-07-17 14:29:42 Public message
Załącznik_nr_2_do_SIWZ_aktualny_wzor_umowy_170720.pdf pdf 586.14 2020-07-17 14:29:42 Public message
304-MCN-3-KO-ST-ZE-XX-XX-001_Zestawienie stali.pdf pdf 565.93 2020-07-17 14:29:42 Public message
Odpowiedź_na_wniosek_wykonawcy_17_07_20.pdf pdf 300.12 2020-07-17 14:29:42 Public message
Załącznik_nr_2_do_SIWZ_aktualny_wzor_umowy_240720.pdf pdf 856.9 2020-07-24 16:11:34 Public message
Odpowiedź_na_wnioski_wykonawców_24_07_20.pdf pdf 448.49 2020-07-24 16:11:34 Public message
PW_pliki_dwg_uzupelnienie_01.zip zip 88691.33 2020-07-31 16:38:39 Public message
MCN_Zestawienie_materiałow_wentylacji_pozarowej.pdf pdf 1491.11 2020-07-31 16:38:39 Public message
MCN_Zestawienie_materialow_wentylacji_mechanicznej.pdf pdf 4173.8 2020-07-31 16:38:39 Public message
Dwg_droga_techniczna_droga_tymczasowa.zip zip 1404.54 2020-07-31 16:38:39 Public message
304-MCN-3-AR-XX-DE-PO-XX-004.zip zip 205 2020-07-31 16:38:39 Public message
304-MCN-3-AR-XX-DE-PO-XX-003.zip zip 316.7 2020-07-31 16:38:39 Public message
Odpowiedź_na_wnioski_wykonawców_31_07_20.pdf pdf 1187.44 2020-07-31 16:38:39 Public message
SIWZ_aktualny_03082020.pdf pdf 558.53 2020-08-03 14:34:22 Public message
Ogłoszenie o sprostowaniu.pdf pdf 70.82 2020-08-03 14:34:22 Public message
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert_03_08_2020.pdf pdf 199.12 2020-08-03 14:34:22 Public message
2020-OJS152-369939-pl.pdf pdf 66.49 2020-08-07 09:19:30 Public message
304-MCN-3-ZT-IE-SH-XX-XX-002_zmieniony_2020-08-10.pdf pdf 243.16 2020-08-10 15:53:00 Public message
Zalacznik_nr_2_do_umowy_Wymagania BIM_wersja_100820.pdf pdf 370.71 2020-08-10 15:53:00 Public message
Odpowiedzi_na_wnioski_wykonawcow_10_08_20.pdf pdf 410.93 2020-08-10 15:53:00 Public message
304-MCN-4-AR-XX-ST-XX-XX-001_26.pdf pdf 299.35 2020-08-18 11:03:03 Public message
Ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 83.75 2020-08-18 11:03:03 Public message
Załącznik_nr_3_do_umowy_harmonogram_ogolny_zmiana_18_08_2020.pdf pdf 284.16 2020-08-18 11:03:03 Public message
Załącznik_nr_2_do_SIWZ_aktualny_wzor_umowy_18_08_2020.pdf pdf 590.72 2020-08-18 11:03:03 Public message
Załącznik nr 1 do SIWZ - aktualny_formularz_oferty_18_08_20.doc doc 882 2020-08-18 11:03:03 Public message
SIWZ_aktualny_180820.pdf pdf 560.05 2020-08-18 11:03:03 Public message
Informacja_o_zmianie_treści_SIWZ_18_08_20.pdf pdf 194.42 2020-08-18 11:03:03 Public message
304-MCN-3-KO-XX-RZ-XX-0F-001_zmieniony_2020-08-18.pdf pdf 588.26 2020-08-18 11:03:03 Public message
Odpowiedzi_na_wnioski_wykonawcow_18_08_20.pdf pdf 732.73 2020-08-18 11:03:03 Public message
Informacja o dodatkowym terminie wizji lokalnej .pdf pdf 171.71 2020-08-18 12:08:50 Public message
Informacja_z_wizji_lokalnej_03.08.2020_04.08.2020 - pytania _Wykonawców_odpowiedzi_Zamawiającego.pdf pdf 210.43 2020-08-20 10:34:19 Public message
Załączniki_do_odp_na_wnioski_wykonawcow_20_08_2020.zip zip 174944.69 2020-08-20 18:37:30 Public message
Odpowiedzi_na_wnioski_wykonawcow_20_08_2020.pdf pdf 1033.75 2020-08-20 18:37:30 Public message
2020-OJS162-391853-pl.pdf pdf 79.81 2020-08-21 09:43:39 Public message
Informacja_z_wizji_lokalnej_21.08.2020 - pytania _Wykonawców_odpowiedź_Zamawiającego.pdf pdf 187.42 2020-08-24 14:08:47 Public message
Zalaczniki_do_odpowiedzi_24_08_2020.zip zip 69881.24 2020-08-24 18:23:33 Public message
Odpowiedzi_na_wnioski_wykonawcow_24_08_2020.pdf pdf 1540.59 2020-08-24 18:23:33 Public message
Zalaczniki_odpowiedzi_28_08_20.zip zip 81867.17 2020-08-28 21:16:26 Public message
Odpowiedzi_na_wnioski_wykonawcow_28_08_2020.pdf pdf 3300.54 2020-08-28 21:16:26 Public message
Zalaczniki_odpowiedzi_31_08_20.zip zip 2922.6 2020-08-31 18:47:35 Public message
Odpowiedzi_na_wnioski_wykonawcow_31_08_2020.pdf pdf 692.43 2020-08-31 18:47:35 Public message
304-MCN-3-IE-XX-OP-XX-XX-001_zmieniony_09_20.pdf pdf 2731.16 2020-09-01 16:15:32 Public message
Odpowiedzi_na_wnioski_wykonawcow_01_09_2020.pdf pdf 268.94 2020-09-01 16:15:32 Public message
Zalaczniki_do_odpowiedzi_02_09_2020.zip zip 3475.05 2020-09-02 16:47:37 Public message
Odpowiedzi_na_wnioski_wykonawcow_02_09_2020.pdf pdf 458.88 2020-09-02 16:47:37 Public message
SIWZ_aktualny_04092020.pdf pdf 557.7 2020-09-04 11:47:09 Public message
Ogłoszenie o zmianie terminu przesłane do publikacji 04_09_20.pdf pdf 70.68 2020-09-04 11:47:09 Public message
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.pdf pdf 200.68 2020-09-04 11:47:09 Public message
Zalaczniki_odpowiedzi_04_09_20.zip zip 11266.33 2020-09-04 20:53:32 Public message
Odpowiedzi_na_wnioski_wykonawcow_04_09_2020.pdf pdf 1221.82 2020-09-04 20:53:32 Public message
SIWZ_aktualny_070920.pdf pdf 564.32 2020-09-07 12:12:42 Public message
Informacja do Wykonawców_07_09_2020.pdf pdf 161.59 2020-09-07 12:12:42 Public message
Zalaczniki_odpowiedzi_08_09_20.zip zip 57490.75 2020-09-08 16:30:15 Public message
Informacja _odpowiedzi_na_wnioski_Wykonawców _08_09_2020.pdf pdf 220.91 2020-09-08 16:30:15 Public message
2020-OJS175-421860-pl.pdf pdf 66.53 2020-09-09 09:21:35 Public message
Zalaczniki_do_odpowiedzi_11_09_2020.zip zip 89516.25 2020-09-11 14:55:12 Public message
Informacja _odpowiedzi_na_wnioski_Wykonawców _11_09_2020.pdf pdf 215.36 2020-09-11 14:55:12 Public message
Oswiadczenie_grupa_kapit..docx docx 47.82 2020-09-21 14:17:31 Public message
Załącznik nr 1 - Zestawienie ofert.pdf pdf 303.73 2020-09-21 14:17:31 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 224.24 2020-09-21 14:17:31 Public message
Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystaniejszej_oferty_internet.pdf pdf 230.12 2020-11-26 15:43:56 Public message

Announcements

2020-11-26 15:43 Monika MAREK Zamawiający, zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie_o_wybo [...].pdf

2020-09-21 14:17 Monika MAREK Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Oswiadczenie_grupa_k [...].docx

Załącznik nr 1 - Zes [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-09-11 14:55 Monika MAREK Zamawiający, zamieszcza informację oraz odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Zalaczniki_do_odpowi [...].zip

Informacja _odpowied [...].pdf

2020-09-09 09:21 Monika MAREK Zamawiający przekazuje opublikowane ogłoszenie dot. zmiany terminu składania i otwarcia ofert w postępowaniu.

2020-OJS175-421860-p [...].pdf

2020-09-08 16:30 Monika MAREK Zamawiający, zamieszcza informację oraz odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Zalaczniki_odpowiedz [...].zip

Informacja _odpowied [...].pdf

2020-09-07 12:12 Monika MAREK Zamawiający, zamieszcza informację do Wykonawców.

SIWZ_aktualny_070920 [...].pdf

Informacja do Wykona [...].pdf

2020-09-04 20:53 Monika MAREK Zamawiający przekazuje treść wniosków przesłanych przez Wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Zalaczniki_odpowiedz [...].zip

Odpowiedzi_na_wniosk [...].pdf

2020-09-04 11:47 Monika MAREK Zamawiający, przekazuje informację dot. zmiany terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu oraz w związku z tym, zmianę treści SIWZ oraz ogłoszenie przesłane do publikacji.

SIWZ_aktualny_040920 [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Informacja o zmianie [...].pdf

2020-09-02 16:47 Agnieszka CZERWIŃSKA Zamawiający przekazuje treść wniosków przesłanych przez Wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Zalaczniki_do_odpowi [...].zip

Odpowiedzi_na_wniosk [...].pdf

2020-09-01 16:15 Agnieszka CZERWIŃSKA Zamawiający przekazuje treść wniosków przesłanych przez Wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami.

304-MCN-3-IE-XX-OP-X [...].pdf

Odpowiedzi_na_wniosk [...].pdf

2020-08-31 18:47 Monika MAREK Zamawiający przekazuje treść wniosków przesłanych przez Wykonawców, wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Zalaczniki_odpowiedz [...].zip

Odpowiedzi_na_wniosk [...].pdf

2020-08-28 21:16 Monika MAREK Zamawiający przekazuje treść wniosków przesłanych przez Wykonawców, wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Zalaczniki_odpowiedz [...].zip

Odpowiedzi_na_wniosk [...].pdf

2020-08-24 18:23 Piotr SZYMAŃSKI Zamawiający przekazuje treść wniosków przesłanych przez Wykonawców, wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Zalaczniki_do_odpowi [...].zip

Odpowiedzi_na_wniosk [...].pdf

2020-08-24 14:08 Agnieszka CZERWIŃSKA Informacja z wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 21.08.2020 r.

Informacja_z_wizji_l [...].pdf

2020-08-21 09:43 Agnieszka CZERWIŃSKA Zamawiający przekazuje opublikowane ogłoszenie o zmianie.

2020-OJS162-391853-p [...].pdf

2020-08-20 18:37 Piotr SZYMAŃSKI Zamawiający przekazuje treść wniosków przesłanych przez Wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Załączniki_do_odp_na [...].zip

Odpowiedzi_na_wniosk [...].pdf

2020-08-20 10:34 Agnieszka CZERWIŃSKA Informacja z wizji lokalnej przeprowadzonej w dniach 03.08.2020 r. i 04.08.2020 r.

Informacja_z_wizji_l [...].pdf

2020-08-18 12:08 Monika MAREK Zawiadomienie o dodatkowym terminie wizji lokalnej.

Informacja o dodatko [...].pdf

2020-08-18 11:03 Monika MAREK Zamawiający, przekazuje treść wniosków przesłanych przez Wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami.

304-MCN-4-AR-XX-ST-X [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Załącznik_nr_3_do_um [...].pdf

Załącznik_nr_2_do_SI [...].pdf

Załącznik nr 1 do SI [...].doc

SIWZ_aktualny_180820 [...].pdf

Informacja_o_zmianie [...].pdf

304-MCN-3-KO-XX-RZ-X [...].pdf

Odpowiedzi_na_wniosk [...].pdf

2020-08-10 15:53 Monika MAREK Zamawiający, przekazuje treść wniosków przesłanych przez Wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami.

304-MCN-3-ZT-IE-SH-X [...].pdf

Zalacznik_nr_2_do_um [...].pdf

Odpowiedzi_na_wniosk [...].pdf

2020-08-07 09:19 Monika MAREK Zamawiający przekazuje opublikowane ogłoszenie o zmianie - dot. zmiany terminu składania i otwarcia ofert w postępowaniu.

2020-OJS152-369939-p [...].pdf

2020-08-03 14:34 Monika MAREK Zamawiający, przekazuje informacje dot. zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz w związku z tym, zmianę treści SIWZ.

SIWZ_aktualny_030820 [...].pdf

Ogłoszenie o sprosto [...].pdf

Informacja o zmianie [...].pdf

2020-07-31 16:38 Agnieszka CZERWIŃSKA Zamawiający, przekazuje treść wniosków przesłanych przez Wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami.

PW_pliki_dwg_uzupeln [...].zip

MCN_Zestawienie_mate [...].pdf

MCN_Zestawienie_mate [...].pdf

Dwg_droga_techniczna [...].zip

304-MCN-3-AR-XX-DE-P [...].zip

304-MCN-3-AR-XX-DE-P [...].zip

Odpowiedź_na_wnioski [...].pdf

2020-07-24 16:11 Agnieszka CZERWIŃSKA Zamawiający, przekazuje treść wniosków przesłanych przez Wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Załącznik_nr_2_do_SI [...].pdf

Odpowiedź_na_wnioski [...].pdf

2020-07-17 14:29 Monika MAREK Zamawiający, przekazuje treść wniosków przesłanych przez Wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Projekt_wykonawczy_p [...].003

Projekt_wykonawczy_p [...].002

Projekt_wykonawczy_p [...].001

Załącznik_nr_2_do_SI [...].pdf

304-MCN-3-KO-ST-ZE-X [...].pdf

Odpowiedź_na_wniosek [...].pdf

2020-07-14 12:06 Monika MAREK Zamawiający, poniżej zamieszcza zawiadomienie o wniesionym odwołaniu do KIO oraz przekazuje kopię odwołania.

Alstal_odwołanie.pdf

Zawiadomienie o wnie [...].pdf

2020-07-06 11:01 Monika MAREK Zamawiający, przekazuje treść wniosków przesłanych przez Wykonawców wraz z udzieloną odpowiedzią, jednocześnie uzupełnianiając brakujący opis projektu wykonawczego branży architektonicznej (dokument nr 304-MCN-3-AR-XX-OP-XX-XX-001).

304-MCN-3-AR-XX-OP-X [...].pdf

Odpowiedź_na_wniosek [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 22561