Proceeding: Malowanie sali konferencyjnej wraz z zapleczem w KWP w Poznaniu

Awatar Pracownika
Arkadiusz Karaszewski
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Department: Wydział Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Posted : 25-06-2020 12:04:00
Placing offers: 30-06-2020 09:00:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Przedmiotem zapytania jest złożenie oferty na wykonanie robót malarskich w pomieszczeniach przy ulicy Kochanowskiego 2a w Poznaniu.

Remont obejmuje:


-gruntowanie oraz dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian (bez  szpachlowania) :

*sala konferencyjna (14,03x4,9)x2 + (2,5+2+0,70+0,70+2,50+2+1,90+6,0)x4,90+2x6=229,36m2

*korytarz (1,75+2,4+1,50+2,30)x2,80=22,26m2

*zaplecze (4,7+4,7+3,4+4,4)x3,17=54,52m2


Wysokość sali konferencyjnej 4,90m

wysokość korytarza 2,80m

wysokość zaplecza 3,17m

Kolor RAL 7047

Przed malowaniem sali należy zdemontować ze ścian kinkiety oraz tablice z logo .


 

 

WYMAGANIA WYSTAWIAJĄCEGO

 1.Termin realizacji  zamówienia do 15.07.2020r.

 2.Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia  leża po stronie wykonawcy

 3.Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności do 30 dni 

4.Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/

5.Zalecamy przed złożeniem oferty wykonanie wizji lokalnej w dniu 29.06.2020r. Proszę zainteresowanych  o potwierdzenie.

 6.Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy- zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny unieważnienia.

 7.Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami

 8.Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia

9.Przedmiot zamówienia uwzględnia aspekty społeczne-wymagane zatrudnienie min. 30%  pracowników na umowę o pracę-wykonawca złoży oświadczenie.

10.Wykonawca , który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu

 

10. Do zamówienia nie ma zastosowanie art. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych .

 

 Ewentualne zapytania Arkadiusz Karaszewski  516890116

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
20200622_132241[1].jpg jpg 4915.92 2020-06-25 12:04:00 Proceeding
20200622_132237[1].jpg jpg 4008.4 2020-06-25 12:04:00 Proceeding
20200622_132231[1].jpg jpg 4582.32 2020-06-25 12:04:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 malowanie pomieszczeń wg opisu 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5354 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 15.07.2020r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 225