Proceeding: montaż grzejników

Awatar Pracownika
Arkadiusz Karaszewski
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Department: Wydział Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Posted : 25-06-2020 11:51:00
Placing offers: 30-06-2020 09:00:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Przedmiotem zapytania jest złożenie oferty na wykonanie robót instalacyjnych w pomieszczeniach przy ulicy Kochanowskiego 2a w Poznaniu.

Prace  obejmują:

-wykonanie przyłączy miedzianych od pionów do grzejników ( wykonane jest 5 szt nowych pionów),

-montaż grzejników płytowych stalowych De Longhi Plattell ZINTEGROWANE 5 SZT. LEWE I 5 SZT. PRAWE v22/500  600mm lub równorzędne

-grzejniki wyposażone w głowice termostatyczne, zawory odcinające ,korek oraz ręczny odpowietrznik.

-po montażu dokonać odpowietrzenia.

-szpachlowanie i pomalowanie wnęk za grzejnikami.

 


 

 

WYMAGANIA WYSTAWIAJĄCEGO

 1.Termin realizacji  zamówienia do 30.07.2020r.

 2.Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia  leża po stronie wykonawcy

 3.Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności do 30 dni 

4.Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/

5.Zalecamy przed złożeniem oferty wykonanie wizji lokalnej w dniu 29.06.2020r. Proszę zainteresowanych  o potwierdzenie.

 6.Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy- zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny unieważnienia.

 7.Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami

 8.Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia


9.Wykonawca , który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu

 

10. Do zamówienia nie ma zastosowanie art. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych .

 

 Ewentualne zapytania Arkadiusz Karaszewski  516890116


Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel.516890116

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 montaż grzejników 10szt wg opisu 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5354 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 30.07.2020r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 241