Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.2020.3.13 Sukcesywna (realizowana etapami) dostawa leków i materiałów medycznych oraz laboratoryjnych – MATERIAŁY DO ANALIZATORA CM 250 na potrzeby Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Szczecinku

Deadlines:
Published : 24-06-2020 16:00:00
Placing offers : 30-06-2020 13:53:25
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym postępowaniu.

 

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy.

 

Zamawiający udzieli zamówienia podmiotowi, który spełni wymagania i zaoferuje najkorzystniejszą cenę.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo:

  • do zmiany warunków postępowania, przed upływem terminu składania ofert,
  • do odwołania niniejszego postępowania w całości lub w części

- bez podania przyczyn.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zamawiający w toku badania i oceny ofert ma prawo żądać wyjaśnień treści oferty, w tym również w zakresie sposobu kalkulacji ceny ofertowej, w celu wyeliminowania ofert niespełniających wymogów określonych w Zaproszeniu oraz ofert zawierających rażąco niską cenę lub błędy w obliczeniu ceny.


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
6731626881_ZP_2020_3_0_2_Umowa.pdf pdf 127.47 2020-06-24 16:00:00 Criterion
6731626881_ZP_2020_3_0_3_Klauzula_informacyjna_RODO.pdf pdf 117.48 2020-06-24 16:00:00 Criterion

Announcements

2020-06-30 13:53 Mariusz Figura Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Zamawiający planuje dziś ponowić postępowanie. Zamawiający doda jedną pozycję w formularzu cenowym.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Probówki adaptery na odczynniki a.100szt. - 1 pkg. - (0)
2 Solucion de Lipienza SE a.500szt. - 3 pkg. - (0)
3 Buteleczki na odczynniki pojedyncze a.68szt. - 1 pkg. - (0)
4 Lampa - 1 pc. - (0)
5 Węże do pompy perystaltycznej a.3szt. - 1 pkg. - (0)
6 Multikontrola Standatrol S-E 2 a.4szt. - 4 pkg. - (0)
7 TW AA a.4szt. - 4 pkg. - (0)
8 PCR Control N a7szt. - 2 pkg. - (0)
9 PCR Calibrator a.6szt. - 3 pkg. - (0)
10 Multikalibrator A Plus a.6szt. - 5 pkg. - (0)
11 Buteleczki na odczynniki podwójne a.68szt. - 1 pkg. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2624 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin dostawy sukcesywnej - Do 3 dni roboczych od dnia przekazania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Czas obowiązywania umowy - 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, lecz nie dłużej, niż do czasu wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Umowa - Proszę zapoznać się z załączonym wzorem umowy i wpisać „Akceptuję"

6731626881_ZP_2020_3 [...].pdf

(0)
7 Informacja RODO - Proszę zapoznać się z załączoną informacją i wpisać "Zapoznałam/em się"

6731626881_ZP_2020_3 [...].pdf

(0)
(0)

The number of page views: 515