Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Numer sprawy IZ.272.13.2020. Wałecka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Justyna Kowalska
Powiat Wałecki
Deadlines:
Published : 24-06-2020 11:09:00
Placing offers : 27-07-2020 10:00:00
Offers opening : 27-07-2020 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
WałeckaGZ_SIWZ_Zal_1b_WykazPPE.xls xls 373 2020-06-24 11:09:00 Proceeding
WałeckaGZ_SIWZ_Zal_2_Formularz_Oferty.doc doc 87 2020-06-24 11:09:00 Proceeding
WałeckaGZ_SIWZ_Zal_3_JEDZ.doc doc 216.5 2020-06-24 11:09:00 Proceeding
WałeckaGZ_SIWZ_Zal_4_Wykaz_dostaw.doc doc 67 2020-06-24 11:09:00 Proceeding
WałeckaGZ_SIWZ_Zal_5_Umowa.pdf pdf 375.42 2020-06-24 11:09:00 Proceeding
Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf pdf 265.06 2020-06-24 11:09:00 Proceeding
WałeckaGZ_SIWZ_dostawa_energii.pdf pdf 7298.77 2020-06-24 11:09:00 Proceeding
WałeckaGZ_SIWZ_Zal_1a_WykazPPE.pdf pdf 2614.82 2020-06-24 11:09:00 Proceeding
WałeckaGZ_SIWZ_Zal_1a_WykazPPE.xls xls 582 2020-06-24 11:09:00 Proceeding
WałeckaGZ_SIWZ_Zal_1b_WykazPPE.pdf pdf 1694.18 2020-06-24 11:09:00 Proceeding
WałeckaGZ_SIWZ_Zal_6_Oswiadczenie_ Grupa kapitałowa.doc doc 41.5 2020-06-24 11:09:00 Proceeding
WałeckaGZ_SIWZ_Zal_7_Oswiadczenie_wykonawcy.doc doc 42.5 2020-06-24 11:09:00 Proceeding
WałeckaGZ_SIWZ_Zal_8_Pelnomocnictwo.doc doc 35 2020-06-24 11:09:00 Proceeding
Odpowiedzi_09_07_2020.pdf pdf 293.78 2020-07-09 12:10:35 Public message
Informacja_otwarcie_ofert.pdf pdf 165.34 2020-07-27 11:08:54 Public message
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.pdf pdf 135.56 2020-09-09 13:06:00 Public message

Announcements

2020-09-09 13:05 Justyna Kowalska ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy części 1 zamówienia i części 2 zamówienia

ZAWIADOMIENIE O WYBO [...].pdf

2020-07-27 11:08 Justyna Kowalska Informacja z otwarcia ofert

Informacja_otwarcie_ [...].pdf

2020-07-09 12:10 Justyna Kowalska Odpowiedzi na pytania i wnioski wykonawców

Odpowiedzi_09_07_202 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1306