Proceeding: Wynajem koparko-ładowarki z obsługą

Deadlines:
Posted : 23-06-2020 10:48:00
Placing offers: 30-06-2020 09:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

W imieniu AWL zapraszamy wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na usługę wynajmu koparko ładowarki z obsługą lub odpowiednikiem urządzenia  zapewniającym wykonanie nw usług:

Zamawiający planuje wykonanie prac   w Ośrodku Jazdy Konnej OJK Raków-Wisznia Mała.

W skład usługi wejdzie:

         -      wykorytowanie (zebranie wierzchniej warstwy) , wywiezienie urobku z ok 50mb drogi gruntowej o szerokości ok 4m   

                          do miejsca wskazanego na   terenie OJK Raków

         -      uzupełnienie nawierzchni odcinka drogi  kruszywem (kruszywo Zleceniodawcy składowane na terenie Ośrodka)

         -      wyrównanie powierzchni

         -      usunięcie ok 10 korzeni drzew i wyrównanie terenu

    Szacowany łączny czas prac ok 40 godzin


Łączny koszt wynajmu  koparko-ładowarki  (oferta)  winien uwzględnić wszystkie koszty: 

1.       Koszt transportu maszyny do/z OSJK Raków .

2.     Koszt czasu pracy maszyny 

3.     Koszt obsługi

Proszę w przypadku innego urządzenia podać typ i parametry oferowanego sprzętu.Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

- termin realizacji: do 15-07-2020

- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy; 


W przypadku pytań: 

-  w sprawie   pan Sebastian Kaźmierczak tel 605159989

 - technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym dolnym rogu "Pytania do specyfikacji"

 - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

 Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługawynajmu koparko-ładowarki Cena brutto za całość usługi. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5354 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić (0)
3 Termin realizacji - do 15-07-2020 (0)
4 Dodatkowe koszty - wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu sprzętu po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 308