Proceeding: ZP/53/2020 ZP/53/2020 Usługi informatyczne i dostawa oprogramowania w celu rozbudowy posiadanego przez Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Deadlines:
Published : 18-06-2020 17:00:00
Placing offers : 12-08-2020 09:00:00
Offers opening : 12-08-2020 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 124.56 2020-06-18 17:00:00 Proceeding
Załącznik 1 - formularz ofertowy.doc doc 130.5 2020-06-18 17:00:00 Proceeding
załacznik nr 3 do SIWZ - SOPZ1.pdf pdf 397.48 2020-06-18 17:00:00 Proceeding
Załącznik 2 - JEDZ.doc doc 183.5 2020-06-18 17:00:00 Proceeding
załącznik nr 3a do SIWZ - SOPZ - wymagania funkcjonalne.pdf pdf 788.24 2020-06-18 17:00:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.pdf pdf 1428.28 2020-06-18 17:00:00 Proceeding
SIWZ..pdf pdf 1361.7 2020-06-18 17:00:00 Proceeding
Załacznik 5, 6 - wykaz robót, osób.doc doc 90 2020-06-18 17:00:00 Proceeding
Zmodyfikowana SIWZ.pdf pdf 1362.07 2020-06-30 12:37:56 Public message
Modyfikacja SIWZ.doc doc 92.5 2020-06-30 12:37:56 Public message
Sprostowanie.pdf pdf 86.61 2020-07-02 09:03:41 Public message
Zmodyfikowana SIWZ_.doc doc 319.5 2020-07-15 12:40:04 Public message
Odpowiedzi na pytania i poprawienie omyłki pisarskiej.doc doc 107 2020-07-15 12:40:04 Public message
Załącznik nr 3a Wymagania funkcjonalne - w wersji edytowalnej.xlsx xlsx 149.08 2020-07-15 12:44:10 Public message
Zmodyfikowana SIWZ 22.07.2020.doc doc 319.5 2020-07-22 13:52:08 Public message
Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy 22.07.2020.docx docx 108.8 2020-07-22 13:52:08 Public message
Odpowiedzi na pytania 22.07.2020.doc doc 140 2020-07-22 13:52:08 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 93.12 2020-07-27 11:35:07 Public message
Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy 06.08.2020.pdf pdf 1455.83 2020-08-06 15:37:21 Public message
Załącznik nr 3a Wymagania funkcjonalne ver. 06.08.2020- w wersji edytowalnej.xlsx xlsx 149.45 2020-08-06 15:37:21 Public message
Odpowiedzi na pytania 06.08.2020.pdf pdf 603.88 2020-08-06 15:37:21 Public message
Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy 10.08.2020.pdf pdf 1401.17 2020-08-10 12:14:26 Public message
Sprostowanie 10.08.2020.pdf pdf 680.13 2020-08-10 12:14:26 Public message
Sprostowanie ogłoszenia.pdf pdf 66.16 2020-08-11 09:33:05 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 586.48 2020-08-12 11:39:41 Public message
zawiadomienie o wynikach postępowania.pdf pdf 585.74 2020-09-15 14:08:23 Public message

Announcements

2020-09-15 14:08 Dział Zamówień Publicznych Zawiadomienie o wynikach postępowania

zawiadomienie o wyni [...].pdf

2020-08-12 11:39 Dagmara Żukowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-08-11 09:33 Dagmara Żukowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Sprostowanie ogłosze [...].pdf

2020-08-10 12:14 Dział Zamówień Publicznych Sprostowanie odpowiedzi na pytanie z dnia 06.08.2020 r.

Załącznik nr 4 do SI [...].pdf

Sprostowanie 10.08.2 [...].pdf

2020-08-06 15:37 Dagmara Żukowska Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Załącznik nr 4 do SI [...].pdf

Załącznik nr 3a Wyma [...].xlsx

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-07-27 11:35 Dagmara Żukowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-07-22 13:52 Dagmara Żukowska Odpowiedzi na pytania, modyfikacja SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Zmodyfikowana SIWZ 2 [...].doc

Załącznik nr 4 do SI [...].docx

Odpowiedzi na pytani [...].doc

2020-07-15 12:44 Dagmara Żukowska Załącznik nr 3a w wersji edytowalnej

Załącznik nr 3a Wyma [...].xlsx

2020-07-15 12:40 Dagmara Żukowska Odpowiedzi na pytania, poprawienie omyłki w zapisach SIWZ

Zmodyfikowana SIWZ_. [...].doc

Odpowiedzi na pytani [...].doc

2020-07-02 09:03 Dagmara Żukowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Sprostowanie.pdf

2020-06-30 12:37 Dagmara Żukowska Modyfikacja SIWZ

Zmodyfikowana SIWZ.p [...].pdf

Modyfikacja SIWZ.doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1274