Hide menu

Proceeding: 544681-N-2020 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego na wykonanie kompleksowych robót budowlanych związanych z wymianą źródła ciepła do zasilania obiektów Zespołu Szkół Branżowych w Tczewie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”

Aleksandra Dering
Powiat Tczewski
Deadlines:
Published : 08-06-2020 11:33:00
Placing offers: 16-06-2020 10:30:00
Procedure: Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Ofertę oraz wszelkie oświadczenia i dokumenty składane w postępowaniu Wykonawca dostarcza do siedziby Zamawiającego w formie pisemnej.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 2865.25 2020-06-08 11:33:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 24008.08 2020-06-08 11:33:00 Proceeding
Załącznik nr 5 DOKUMENTACJA.zip zip 10902.41 2020-06-08 11:33:00 Proceeding
załączniki edytowalne.docx docx 2021.2 2020-06-08 11:33:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 385.29 2020-06-16 11:14:13 Public message
Informacja o wyborze oferty (12).pdf pdf 519.27 2020-06-25 13:26:17 Public message

Announcements

2020-06-25 13:26 Aleksandra Dering Informacja o wyborze oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-06-16 11:14 Aleksandra Dering Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-06-15 10:34 Aleksandra Dering Informujemy, że w związku z działaniami prewencyjnymi zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 publiczne otwarcie ofert w niniejszym postępowaniu odbędzie się jedynie poprzez udostępnianie transmisji „na żywo” w Internecie pod adresem https://przetargi.powiat.tczew.pl/transmisja-na-zywo-z-otwarcia-ofert-przetargowych/transmisja-przetargow.html .
Rozpoczęcie transmisji 16 czerwca 2020 r. o godz. 10:30

The number of page views: 390