Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-35/20 Dostawy: niesterylnych jednorazowych materiałów higienicznych: fartuchów, ubrań operacyjnych, czepków, poszew, poszewek, prześcieradeł, koszul dla pacjentów, masek ochronnych do stosowania przez personel medyczny- AE/ZP-27-35/20

Deadlines:
Published : 05-06-2020 15:44:00
Placing offers : 18-06-2020 10:00:00
Offers opening : 18-06-2020 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ wraz z załącznikami oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Załączniki do postępowania:

1/ Ogłoszenie o zamówieniu

2/ SIWZ

3/ Formularz  Ofertowy

4/ Załącznik Nr 1 - Formularz  Cenowy

5/ Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy

6/ Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

7/ Załącznik Nr 4 - Oświadczenie WykonawcyAttachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
35_obłożenia Formularz Ofertowy.doc doc 102 2020-06-05 15:44:00 Proceeding
35_obłożenia Załącznik Nr 1.xls xls 35 2020-06-05 15:44:00 Proceeding
35_obłożenia Załącznik Nr 2.doc doc 40.5 2020-06-05 15:44:00 Proceeding
35_obłożenia Załącznik Nr 3.doc doc 57.5 2020-06-05 15:44:00 Proceeding
35_obłożenia Załącznik Nr 4.doc doc 60 2020-06-05 15:44:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 615.98 2020-06-05 15:44:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 633.2 2020-06-05 15:44:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ 4.PDF PDF 479.82 2020-06-15 09:59:21 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ 1.PDF PDF 448.28 2020-06-09 09:24:44 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ 2.PDF PDF 1922.58 2020-06-10 14:26:43 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 197.48 2020-06-12 09:33:21 Public message
Pismo zmiana treści SIWZ.PDF PDF 370.83 2020-06-12 09:37:24 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ 3.PDF PDF 1212.53 2020-06-12 11:10:44 Public message
Informacja z otwarcia ofert.PDF PDF 413.74 2020-06-18 14:16:33 Public message
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych w zakresie Pakietu Nr 7 .PDF PDF 44.83 2020-06-29 12:33:18 Public message
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty Platforma .PDF PDF 399.1 2020-07-06 13:23:21 Public message

Announcements

2020-07-06 13:23 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].PDF

2020-06-29 12:33 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - oferty dodatkowe w zakresie Pakietu Nr 7

Informacja z otwarci [...].PDF

2020-06-18 14:16 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2020-06-15 09:59 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2020-06-12 11:10 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2020-06-12 09:37 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SIWZ. UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 18.06.2020r. - składanie ofert godz. 10:00, otwarcie ofert godz.11:00.

Pismo zmiana treści [...].PDF

2020-06-12 09:33 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2020-06-10 14:26 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2020-06-10 14:22 Zamówienia Publiczne The message was withdrawn by the Buyer.
2020-06-09 09:24 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2020-06-07 21:17 Komunikat techniczny Informujemy, że nastąpiła zmiana położenia przycisku "Wyślij wiadomości do zamawiającego". Znajduje się on w sekcji "Komunikaty" na stronie danego postępowania.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2178