Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NZP/NC/7/2020 Zamówienie publiczne na usługi społeczne pn.: „Sukcesywne świadczenie usług z zakresu ochrony osób i mienia, obsługi kotłowni w sezonie grzewczym oraz konwojowania wartości pieniężnych na potrzeby LPGK Sp. z o. o.” – NZP/NC/7/2020

Deadlines:
Published : 05-06-2020 13:27:00
Placing offers : 17-06-2020 09:00:00
Offers opening : 17-06-2020 09:15:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do treści ogłoszenia o zamówieniu

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie o zamowieniu na uslugi spoleczne.pdf pdf 4611.4 2020-06-05 13:27:00 Proceeding
zalaczniki do ogloszenia w formie edytowalnej.docx docx 104.13 2020-06-05 13:27:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści ogloszenia (do wszystkich).pdf pdf 119.3 2020-06-15 12:43:31 Public message
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW- informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 56.09 2020-06-17 14:02:08 Public message
informacja o rozstrzygnieciu postepowania o udzielenie zamowienia.pdf pdf 92.83 2020-06-19 08:55:23 Public message
informacja o udzieleniu zamowienia .pdf pdf 62.27 2020-06-30 14:41:32 Public message

Announcements

2020-06-30 14:41 Zamówienia Publiczne LPGK Informacja o udzieleniu zamówienia z dnia 30.06.2020r.

informacja o udziele [...].pdf

2020-06-19 08:55 Zamówienia Publiczne LPGK Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

informacja o rozstrz [...].pdf

2020-06-17 14:02 Zamówienia Publiczne LPGK Informacje odczytane na otwarciu ofert w dniu 17.06.2020r.

DO WSZYSTKICH WYKONA [...].pdf

2020-06-15 12:43 Zamówienia Publiczne LPGK Wyjaśnienia treści ogłoszenia o zamówieniu z dnia 15.06.2020r.

Wyjaśnienia treści o [...].pdf

2020-06-07 21:17 Komunikat techniczny Informujemy, że nastąpiła zmiana położenia przycisku "Wyślij wiadomości do zamawiającego". Znajduje się on w sekcji "Komunikaty" na stronie danego postępowania.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1107