Proceeding: Zapytanie poniżej progu - usługi

Deadlines:
Posted : 04-06-2020 09:29:00
Placing offers: 30-06-2020 09:00:00
Opening offers : 30-06-2020 09:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, zaprasza solidnych wykonawców do złożenia oferty na świadczenie usługi introligatorskiej oprawy i naprawy roczników czasopism wraz z transportem.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

   Wymagania:

  1. termin realizacji Przedmiotu Umowy – 30 listopada 2020 r. (licząc od dnia podpisania umowy); 
  2. gwarancja na wykonaną usługę – 36 miesięcy (licząc od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag);
  3. referencje potwierdzone formularzem referencyjnym (załącznik nr 2).

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 261-658-196.  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

 Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ZAŁĄCZNIK nr 1.pdf pdf 308.89 2020-06-04 09:29:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK nr 2.pdf pdf 25.55 2020-06-04 09:29:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK nr 3.pdf pdf 24.28 2020-06-04 09:29:00 Proceeding
UMOWA_str._1-4[1].pdf pdf 144.18 2020-06-04 09:29:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Polska Zbrojna zgodny z opisem w załączniku 1 service Akademia Wojsk Lądowych
Piotra Czajkowskiego 109
51-147, Wrocław
(0)
2 Polska Zbrojna zgodny z opisem w załączniku 1 service Akademia Wojsk Lądowych
Piotra Czajkowskiego 109
51-147, Wrocław
(0)
3 Polska Zbrojna zgodny z opisem w załączniku 1 service Akademia Wojsk Lądowych
Piotra Czajkowskiego 109
51-147, Wrocław
(0)
4 Polska Zbrojna zgodny z opisem w załączniku 1 service Akademia Wojsk Lądowych
Piotra Czajkowskiego 109
51-147, Wrocław
(0)
5 Polska Zbrojna zgodny z opisem w załączniku 1 service Akademia Wojsk Lądowych
Piotra Czajkowskiego 109
51-147, Wrocław
(0)
6 Polska Zbrojna zgodny z opisem w załączniku 1 service Akademia Wojsk Lądowych
Piotra Czajkowskiego 109
51-147, Wrocław
(0)
7 Polska Zbrojna zgodny z opisem w załączniku 1 service Akademia Wojsk Lądowych
Piotra Czajkowskiego 109
51-147, Wrocław
(0)
8 Polska Zbrojna zgodny z opisem w załączniku 1 service Akademia Wojsk Lądowych
Piotra Czajkowskiego 109
51-147, Wrocław
(0)
9 Żołnierz Wolności zgodny z opisem w załączniku 1 service Akademia Wojsk Lądowych
Piotra Czajkowskiego 109
51-147, Wrocław
(0)
10 Żołnierz Wolności zgodny z opisem w załączniku 1 service Akademia Wojsk Lądowych
Piotra Czajkowskiego 109
51-147, Wrocław
(0)
11 Żołnierz Wolności zgodny z opisem w załączniku 1 service Akademia Wojsk Lądowych
Piotra Czajkowskiego 109
51-147, Wrocław
(0)
12 Żołnierz Wolności zgodny z opisem w załączniku 1 service Akademia Wojsk Lądowych
Piotra Czajkowskiego 109
51-147, Wrocław
(0)
13 Żołnierz Wolności zgodny z opisem w załączniku 1 service Akademia Wojsk Lądowych
Piotra Czajkowskiego 109
51-147, Wrocław
(0)
14 Żołnierz Wolności zgodny z opisem w załączniku 1 service Akademia Wojsk Lądowych
Piotra Czajkowskiego 109
51-147, Wrocław
(0)
15 Żołnierz Wolności zgodny z opisem w załączniku 1 service Akademia Wojsk Lądowych
Piotra Czajkowskiego 109
51-147, Wrocław
(0)
16 Żołnierz Wolności zgodny z opisem w załączniku 1 service Akademia Wojsk Lądowych
Piotra Czajkowskiego 109
51-147, Wrocław
(0)
17 Żołnierz Wolności zgodny z opisem w załączniku 1 service Akademia Wojsk Lądowych
Piotra Czajkowskiego 109
51-147, Wrocław
(0)
18 Żołnierz Wolności zgodny z opisem w załączniku 1 service Akademia Wojsk Lądowych
Piotra Czajkowskiego 109
51-147, Wrocław
(0)
19 Żołnierz Wolności zgodny z opisem w załączniku 1 service Akademia Wojsk Lądowych
Piotra Czajkowskiego 109
51-147, Wrocław
(0)
20 Żołnierz Wolności zgodny z opisem w załączniku 1 service Akademia Wojsk Lądowych
Piotra Czajkowskiego 109
51-147, Wrocław
(0)
21 Żołnierz Wolności zgodny z opisem w załączniku 1 service Akademia Wojsk Lądowych
Piotra Czajkowskiego 109
51-147, Wrocław
(0)
22 Żołnierz Wolności zgodny z opisem w załączniku 1 service Akademia Wojsk Lądowych
Piotra Czajkowskiego 109
51-147, Wrocław
(0)
23 Żołnierz Wolności zgodny z opisem w załączniku 1 service Akademia Wojsk Lądowych
Piotra Czajkowskiego 109
51-147, Wrocław
(0)
24 Żołnierz Wolności zgodny z opisem w załączniku 1 service Akademia Wojsk Lądowych
Piotra Czajkowskiego 109
51-147, Wrocław
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4843 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 30 listopada 2020 r. (licząc od dnia podpisania umowy). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Doświadczenie - Załączenie 3 (trzech) referencji potwierdzających doświadczenie w zakresie realizacji usług tożsamych z przedmiotem zamówienia, na kwotę min. 5 tys. każda (załącznik nr 2). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
6 Gwarancja - 36(trzydziestosześcio)-miesięczna gwarancja jakości na zastosowane materiały i wykonane usługi, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 506