Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.29.2020 Remont ulicy Jarzębinowej w Leźnie oraz ulicy Pszennej w Baninie poprzez wymianę płyt drogowych na nawierzchnię z kostki betonowej w ramach poprawy połączenia komunikacyjnego i bezpieczeństwa uczestników ruchu

Izabela Pleszyniak
Gmina Żukowo
Deadlines:
Published : 02-06-2020 13:08:00
Placing offers : 18-06-2020 12:00:00
Offers opening : 18-06-2020 13:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 374.94 2020-06-02 13:08:00 Proceeding
SIWZ-ZP.271.29.2020.pdf pdf 1116.22 2020-06-02 13:08:00 Proceeding
orientacja Banino.pdf pdf 855.75 2020-06-02 13:08:00 Proceeding
orientacja Leźno.pdf pdf 535.84 2020-06-02 13:08:00 Proceeding
PFU Banino .pdf pdf 459.63 2020-06-02 13:08:00 Proceeding
PFU Leźno.pdf pdf 460.61 2020-06-02 13:08:00 Proceeding
załączniki wersja edytowalna.docx docx 44.62 2020-06-02 13:08:00 Proceeding
odpowiedz na pytania.pdf pdf 722.97 2020-06-10 09:56:40 Public message
odpowiedz na pytaniie - 2.pdf pdf 697.97 2020-06-10 13:09:26 Public message
odpowiedz na pytaniie - 3.pdf pdf 606.42 2020-06-15 16:20:45 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 449.84 2020-06-18 14:11:39 Public message
informacja o wyborze oferty.pdf pdf 61.35 2020-07-03 10:40:53 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 297.11 2020-07-20 09:56:37 Public message

Announcements

2020-07-20 09:56 Izabela Pleszyniak W załączeniu Zamawiający udostępniania treść ogłoszenia w BZP opublikowanego w dniu dzisiejszym informującego o zawarciu umowy z wykonawca części i i II

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-07-03 10:40 Izabela Pleszyniak W załączeniu Zamawiający przesyła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w części i i II

informacja o wyborze [...].pdf

2020-06-18 14:11 Izabela Pleszyniak W załączeniu Zamawiający udostępnia informację z otwarcia ofert wraz z drukiem oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

informacja z otwarci [...].pdf

2020-06-15 16:20 Izabela Pleszyniak W załączeniu Zamawiający udostępnia odpowiedzi na zadane pytania.

odpowiedz na pytanii [...].pdf

2020-06-10 13:09 Izabela Pleszyniak W załączeniu Zamawiający udostępnia odpowiedzi na pytania.

odpowiedz na pytanii [...].pdf

2020-06-10 09:56 Izabela Pleszyniak W załączeniu Zamawiający udostępnia odwiedzi na pytania.

odpowiedz na pytania [...].pdf

2020-06-07 21:17 Komunikat techniczny Informujemy, że nastąpiła zmiana położenia przycisku "Wyślij wiadomości do zamawiającego". Znajduje się on w sekcji "Komunikaty" na stronie danego postępowania.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1181