Proceeding: ZP.271.9.2020 Przebudowa ulicy Generała Hallera i Żeromskiego w Wąbrzeźnie

Zamówienia Publiczne
Gmina Miasto Wąbrzeźno
Deadlines:
Posted : 21-05-2020 14:19:00
Placing offers: 23-06-2020 10:00:00
Opening offers : 23-06-2020 10:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 433.75 2020-05-21 14:19:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 546.64 2020-05-21 14:19:00 Proceeding
Załączniki 1-7 - wersja edytowalna.zip zip 62.71 2020-05-21 14:19:00 Proceeding
Załącznik nr 8.pdf pdf 291.18 2020-05-21 14:19:00 Proceeding
Załącznik nr 9.zip zip 6323.92 2020-05-21 14:19:00 Proceeding
Załącznik nr 10.pdf pdf 91.09 2020-05-21 14:19:00 Proceeding
Załącznik nr 11.pdf pdf 2480.88 2020-05-21 14:19:00 Proceeding
Załącznik nr 14_pzt-żeromskiego 2.pdf pdf 1796.17 2020-05-22 13:44:27 Public message
Załącznik nr 13_ pzt-żeromskiego 1.pdf pdf 1266.91 2020-05-22 13:44:27 Public message
Załącznik nr 12_ pzt-hallera.pdf pdf 2049.96 2020-05-22 13:44:27 Public message
Załącznik nr 11_po zmianie.pdf pdf 2480.91 2020-05-22 13:44:27 Public message
Zmiana treści SIWZ.pdf pdf 229.17 2020-05-22 13:44:27 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 237.49 2020-05-22 13:44:27 Public message
Załącznik nr 16.pdf pdf 318.23 2020-06-02 14:10:29 Public message
Załącznik nr 15.pdf pdf 89.09 2020-06-02 14:10:29 Public message
Zmiana treści SIWZ.pdf pdf 725.75 2020-06-02 14:10:29 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 197.74 2020-06-02 14:10:29 Public message
Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf pdf 1701.26 2020-06-02 14:10:29 Public message
Załącznik nr 18.pdf pdf 93.42 2020-06-10 13:58:17 Public message
Załącznik nr 1 _10_06_2020.odt odt 13.27 2020-06-10 13:58:17 Public message
Zmiana treści SIWZ_10_06_2020.pdf pdf 562.74 2020-06-10 13:58:17 Public message
Wyjaśnienia treści SIWZ_10_06_2020.pdf pdf 1103.29 2020-06-10 13:58:17 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_10_06_2020.pdf pdf 197.76 2020-06-10 13:58:17 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 105 2020-06-23 10:50:16 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 439.5 2020-07-02 10:12:26 Public message

Announcements

2020-07-02 10:12 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-06-23 10:50 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-06-10 13:58 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienia treści SIWZ wraz z załącznikami

Załącznik nr 18.pdf

Załącznik nr 1 _10_0 [...].odt

Zmiana treści SIWZ_1 [...].pdf

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-06-07 21:17 Komunikat techniczny Informujemy, że nastąpiła zmiana położenia przycisku "Wyślij wiadomości do zamawiającego". Znajduje się on w sekcji "Komunikaty" na stronie danego postępowania.
2020-06-02 14:10 Zamówienia Publiczne Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści SIWZ.

Załącznik nr 16.pdf

Załącznik nr 15.pdf

Zmiana treści SIWZ.p [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2020-05-22 13:44 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SIWZ

Załącznik nr 14_pzt- [...].pdf

Załącznik nr 13_ pzt [...].pdf

Załącznik nr 12_ pzt [...].pdf

Załącznik nr 11_po z [...].pdf

Zmiana treści SIWZ.p [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 823