Proceeding: MCM/WSM/ZP4/2020 Dostawa odczynników, testów i materiałów zużywalnych do diagnostyki laboratoryjnej dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Miliczu.

Deadlines:
Posted : 14-04-2020 11:40:00
Placing offers: 04-05-2020 13:00:00
Opening offers : 04-05-2020 13:10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik Nr 5 do SIWZ przetwarzanie danych osobowych.pdf pdf 412.03 2020-04-14 11:40:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Oswiadczenia Wykonawcy.doc doc 47.5 2020-04-14 11:40:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SIWZ grupa kapitałowa.docx docx 17.14 2020-04-14 11:40:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 344.69 2020-04-14 11:40:00 Proceeding
SIWZ ODCZYNNIKI I TESTY.pdf pdf 6501.89 2020-04-14 11:40:00 Proceeding
Zalacznik Nr 1 do SIWZ Formularz oferty.doc doc 44 2020-04-14 11:40:00 Proceeding
Załączniki Nr 2 do SWIZ Formularze cenowe.xlsx xlsx 107.71 2020-04-14 11:40:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SIWZ - JEDZ.doc doc 185.5 2020-04-14 11:40:00 Proceeding
Zalacznik Nr 4 do SIWZ wzór umowy.pdf pdf 167.9 2020-04-14 11:40:00 Proceeding
ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 27.04.2020.pdf pdf 208.58 2020-04-27 12:42:14 Public message
PONOWNA ZMIANA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ.pdf pdf 232.53 2020-04-27 14:26:14 Public message
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE SIWZ.pdf pdf 262.34 2020-04-22 22:19:27 Public message
Zmieniony Załącznik Nr 2 do SWIZ Formularze cenowe.xlsx xlsx 103.45 2020-04-23 12:32:46 Public message
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf pdf 70.88 2020-04-27 09:14:26 Public message
ODPOWIEDZI NA PYTANIA.pdf pdf 4806.54 2020-04-23 14:19:45 Public message
Ponownie zmieniony Załącznik Nr 2 do SWIZ Formularze cenowe.xlsx xlsx 106.93 2020-04-27 13:08:04 Public message
Kolejny raz Zmieniony Załącznik Nr 2 do SWIZ Formularze cenowe.xlsx xlsx 108.9 2020-04-28 09:29:11 Public message
ODPOWIEDZI III NA PYTANIA WYKONAWCÓW.pdf pdf 207.53 2020-04-28 09:48:21 Public message
Kolejna Zmiana SIWZ.pdf pdf 197.55 2020-04-28 09:52:42 Public message
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA opublikowane w Dz. Urzędowym UE.pdf pdf 86.64 2020-04-29 12:01:35 Public message
Zmieniony Zalacznik Nr 4 do SIWZ wzór umowy.pdf pdf 169.97 2020-04-29 15:12:27 Public message
INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT.pdf pdf 1453.15 2020-05-05 14:52:55 Public message
WYNIKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO.pdf pdf 1389.63 2020-05-26 14:27:46 Public message

Announcements

2020-05-26 14:27 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam Wyniki Postępowania Przetargowego nr MCM/WSM/ZP4/2020 na dostawę odczynników, testów i materiałów zużywalnych do diagnostyki laboratoryjnej dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu. Prosimy o potwierdzenie otrzymania wiadomości o wyniku postępowania. Dziękujemy za złożone oferty i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach przetargowych organizowanych przez Milickie Centrum Medyczne.

WYNIKI POSTĘPOWANIA [...].pdf

2020-05-26 14:02 Zdzisław Konieczny The message was withdrawn by the Buyer.
2020-05-05 14:52 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam informację z dnia otwarcia ofert.
Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości

INFORMACJA Z DNIA OT [...].pdf

2020-04-29 15:12 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam ponownie pomyłkowo usunięty Zmieniony Załącznik Nr 4 do SIWZ wzór umowy.

Zmieniony Zalacznik [...].pdf

2020-04-29 12:01 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dotyczące zmiany terminu składania i otwarcia ofert z dnia 30.04.2020r., na dzień 04.05.2020r., na godzinę 13:00.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE [...].pdf

2020-04-28 09:52 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam Kolejną zmianę SIWZ w związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie Wykonawcy.

Kolejna Zmiana SIWZ. [...].pdf

2020-04-28 09:48 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam odpowiedź na pytanie Wykonawcy.

ODPOWIEDZI III NA PY [...].pdf

2020-04-28 09:29 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam Kolejny raz zmieniony Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularze cenowe, który zawiera wszystkie dotychczas wprowadzone zmiany. W załączonym załączniku ujednolicono w Pakiecie Nr 8 ilość wykonywanych badań w związku z rozbieżnościami podanymi w formularzu cenowym i części opisowej pod formularzem.

Kolejny raz Zmienion [...].xlsx

2020-04-27 14:26 Marta Cichocka W załączeniu przesyłam Ponowne zawiadomienie o Zmianie i Modyfikacji Specyfikacji.

PONOWNA ZMIANA I MOD [...].pdf

2020-04-27 13:08 Marta Cichocka W załączeniu przesyłam w wyniku udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawców Formularze Cenowe tj.: Ponownie Zmieniony Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularze cenowe.

Ponownie zmieniony Z [...].xlsx

2020-04-27 12:42 Marta Cichocka W załączeniu przesyłam odpowiedzi na pytania

ODPOWIEDZI NA PYTANI [...].pdf

2020-04-27 09:14 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam ogłoszenie o zmianie ogłoszenia .
Ogłoszenie dotyczy zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE [...].pdf

2020-04-23 14:19 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam odpowiedzi na pytania Wykonawców.

ODPOWIEDZI NA PYTANI [...].pdf

2020-04-23 12:32 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam zmienione w wyniku udzielanych odpowiedzi na pytania Wykonawców Formularze cenowe tj.: Zmieniony Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularze cenowe.

Zmieniony Załącznik [...].xlsx

2020-04-23 12:27 Zdzisław Konieczny The message was withdrawn by the Buyer.
2020-04-22 22:19 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam zawiadomienie o zmianie i modyfikacji Specyfikacji.

ZAWIADOMIENIE O ZMIA [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2338