Proceeding: ZP/39/2020 Dostawa zautomatyzowanej wysokoprzepustowej platformy do ddPCR do wykrywania rzadkichmutacji postzygotycznych w 2 pakietach

Deadlines:
Posted : 02-04-2020 09:52:00
Placing offers: 07-05-2020 09:00:00
Opening offers : 07-05-2020 09:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik 4 - projekt umowy.doc doc 226.5 2020-04-02 09:52:00 Proceeding
Załącznik 3 - Pakiet 2.doc doc 243 2020-04-02 09:52:00 Proceeding
Załącznik 3 - Pakiet 1.doc doc 172 2020-04-02 09:52:00 Proceeding
Załącznik 2 - JEDZ.doc doc 133 2020-04-02 09:52:00 Proceeding
Załącznik 1 - formularz ofertowy i cenowy.doc doc 229 2020-04-02 09:52:00 Proceeding
SIWZ 39.doc doc 476.5 2020-04-02 09:52:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 143.86 2020-04-02 09:52:00 Proceeding
Informacja o wyborze oferty.docx docx 81.64 2020-05-14 10:16:26 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 85.24 2020-05-07 10:06:09 Public message
2. Pytania i odpowiedzi.doc doc 74 2020-04-09 12:20:54 Public message
Załącznik 3 - Pakiet 2 modyfikacja II 09.04.2020.doc doc 161 2020-04-09 12:20:54 Public message
Informacja kierowana do Wykonawców 09.04.2020.doc doc 75 2020-04-09 12:14:38 Public message
Załącznik 3 - Pakiet 2 modyfikacja 09.04.2020.doc doc 160.5 2020-04-09 12:14:38 Public message
1. Pytania i odpowiedzi.doc doc 75.5 2020-04-06 09:20:29 Public message

Announcements

2020-05-14 10:16 Katarzyna Starula Informacja o wyborze oferty 14.05.2020

Informacja o wyborze [...].docx

2020-05-07 10:06 Katarzyna Starula Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2020-04-09 12:20 Katarzyna Starula 2. Pytania i odpowiedzi 09.04.2020
Załącznik nr 3 - Pakiet 2 modyfikacja II 09.04.2020

2. Pytania i odpowie [...].doc

Załącznik 3 - Pakiet [...].doc

2020-04-09 12:14 Katarzyna Starula Informacja kierowana do Wykonawców 09.04.2020
Załącznik nr 3 - pakiet 2 modyfikacja 09.04.2020

Informacja kierowana [...].doc

Załącznik 3 - Pakiet [...].doc

2020-04-06 09:20 Katarzyna Starula 1. Pytania i odpowiedzi

1. Pytania i odpowie [...].doc

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 357