Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/31/2020 Sukcesywna dostawa materiałów biurowych, papieru, tonerów oraz tuszy w 2 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Deadlines:
Published : 25-03-2020 13:15:00
Placing offers : 28-04-2020 09:00:00
Offers opening : 28-04-2020 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.docx docx 23.5 2020-03-25 13:15:00 Proceeding
SIWZ 31.doc doc 1098.5 2020-03-25 13:15:00 Proceeding
Załacznik 1 - formularz oferty.doc doc 62 2020-03-25 13:15:00 Proceeding
Załącznik 2 - formularz rzeczowo-cenowy Pakiet 1.xlsx xlsx 34.73 2020-03-25 13:15:00 Proceeding
Załącznik 2 - formularz rzeczowo-cenowy Pakiet 2.xlsx xlsx 28.58 2020-03-25 13:15:00 Proceeding
Załącznik 3 - oświadczenia.doc doc 56 2020-03-25 13:15:00 Proceeding
Załącznik 4 - projekt umowy.doc doc 78 2020-03-25 13:15:00 Proceeding
1. Pytania i odpowiedzi.doc doc 144 2020-03-25 13:17:02 Public message
SIWZ 31 - modyfikacja 25.03.2020.doc doc 1115.5 2020-03-25 13:17:02 Public message
Ogłoszenie o zmianie 25.03.2020.docx docx 13.05 2020-03-25 13:17:02 Public message
Ogłoszenie o zmianie 08.04.2020.pdf pdf 197.27 2020-04-08 20:56:52 Public message
2. Pytania i odpowiedzi.doc doc 121.5 2020-04-08 20:56:52 Public message
3. Pytania i odpowiedzi.doc doc 141.5 2020-04-16 10:23:37 Public message
Informacja kierowana do Wykonawców 20.04.2020.doc doc 126 2020-04-20 14:49:19 Public message
Ogłoszenie o zmianie 20.04.2020.pdf pdf 198.69 2020-04-20 14:49:19 Public message
zestawienie ofert ZP-31-2020.docx docx 24.64 2020-04-28 12:13:48 Public message
Wyniki Pakiet 1.docx docx 128.32 2020-05-12 12:00:44 Public message
Unieważnienie wyboru i ponowna ocena Pakiet 1.docx docx 124.91 2020-05-14 13:50:36 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu Pakiet 1.docx docx 125.93 2020-05-14 13:51:04 Public message
Unieważnienie wyniku postepowania.docx docx 124.88 2020-05-19 10:24:41 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu Pakiet 1.docx docx 125.71 2020-05-19 10:27:18 Public message
Wyniki Pakiet 1 i 2.docx docx 131.22 2020-06-01 11:14:25 Public message

Announcements

2020-06-01 11:14 Katarzyna Starula Wyniki Pakiet 1 i 2 z dn. 01.06.2020

Wyniki Pakiet 1 i 2. [...].docx

2020-05-19 10:27 Katarzyna Starula Gdański Uniwersytet Medyczny informuje o omyłce w dacie pisma opublikowanego z dn. 14.05.2020 o unieważnieniu Pakietu 1.
Było 12.05.2020 r.
Powinno być: 14.05.2020 r.
W załączniku poprawione zawiadomienie z poprawną datą.

Zawiadomienie o unie [...].docx

2020-05-19 10:24 Katarzyna Starula Zawiadomienie o unieważnieniu wyniku postępowania dla Pakietu 1 18.05.2020

Unieważnienie wyniku [...].docx

2020-05-14 13:51 Katarzyna Starula Zawiadomienie o unieważnieniu Pakiet 1

Zawiadomienie o unie [...].docx

2020-05-14 13:50 Katarzyna Starula Uniewaznienie wyboru Pakiet 1

Unieważnienie wyboru [...].docx

2020-05-12 12:00 Katarzyna Starula Wyniki Pakiet 1

Wyniki Pakiet 1.docx

2020-04-28 12:13 Katarzyna Starula Informacja z otwarcia ofert + grupa kapitałowa

zestawienie ofert ZP [...].docx

2020-04-20 14:49 Katarzyna Starula Informacja kierowana do Wykonawców 20.04.2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 20.04.2020

Informacja kierowana [...].doc

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-04-16 10:23 Katarzyna Starula 3. Pytania i odpowiedzi

3. Pytania i odpowie [...].doc

2020-04-16 10:22 Katarzyna Starula The message was withdrawn by the Buyer.
2020-04-08 20:56 Katarzyna Starula 2. Pytania i odpowiedzi
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08.04.2020

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2. Pytania i odpowie [...].doc

2020-03-25 13:17 Katarzyna Starula 1. Pytania i odpowiedzi
SIWZ - modyfikacja 25.03.2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 25.03.2020

1. Pytania i odpowie [...].doc

SIWZ 31 - modyfikacj [...].doc

Ogłoszenie o zmianie [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1008