Proceeding: DSZ.2233.9.2020.KM Dostawa kaset z płytą obrazową współpracującą ze skanerem CR30-X

Krzysztof Michałek
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie Department: Zakład Karny w Barczewie
Deadlines:
Posted : 24-03-2020 11:50:00
Placing offers: 26-03-2020 09:00:00
Opening offers : 26-03-2020 09:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

 

  1. Zamawiający zaznacza, iż niniejsze postępowanie jest zwolnione ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
  2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Otrzymanie w wyniku niniejszego postępowania ofert nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zakład Karny w Barczewie oraz nie stanowi podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy
  3. Zakład Karny w Barczewie zastrzega sobie prawo do:

a)      odstąpienia od zapytania ofertowego lub jego unieważnienia bez podania przyczyny lub przerwania postępowania na każdym etapie,

b)      prowadzenia negocjacji z wybranym/i wykonawcą/ami,

c)      przedłużenia terminu składania ofert,

d)      możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert informując o tym Wykonawców.

4.      Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zgodnie ze swoim wyborem unieważnić postępowanie lub wybrać kolejnego Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

 

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel 89 532 87 40 wew. 191

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Kseta z płytą obrazową współpracującą ze skanerem CR30-X Rozm. 35x43 3 pc. Zakład Karny w Barczewie
Klasztorna 7
11-010, Barczewo
(0)
2 Kseta z płytą obrazową współpracującą ze skanerem CR30-X Rozm. 24x30 2 pc. Zakład Karny w Barczewie
Klasztorna 7
11-010, Barczewo
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4616 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do 6 tyg od dnia otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views - 100