Proceeding: SOZ 287012 Stopień śrubowy MST0107 sprężarki Airpol SK 7/II

Irena Przeorska
POLREGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Department: Świętokrzyski Zakład w Kielcach
Deadlines:
Posted : 23-03-2020 09:25:00
Placing offers: 26-03-2020 09:00:00
Opening offers : 26-03-2020 09:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach technicznych jest - Jerzy Kuna - tel. 695 315 022 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00,e-mail:    jerzy.kuna@p-r.com.pl.

Po zakończeniu zapytania, możliwość rozpoczęcia II etapu postępowania -negocjacji w formie elektronicznej bądź telefonicznej. 

 Zamawiający zastrzega sobie:

a/możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania;

b/możliwość zmiany warunków prowadzonego postępowania przed upływem terminu składania ofert. 

Wszystkie informacje przekazane od Oferentów będą traktowane jako poufne inie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 695315472  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Stopień śrubowy MST0107 sprężarki Airpol SK7/II - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4616 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views - 142