Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.4.2020 Kwidzyńska grupa zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.7.2020 do 30.06.2022.

Katarzyna Foryś
Gmina Kwidzyn
Deadlines:
Published : 20-03-2020 10:49:00
Placing offers : 21-04-2020 11:00:00
Offers opening : 21-04-2020 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
KwidzyńskaGZ_SIWZ_2020.pdf pdf 1020.22 2020-03-20 10:49:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu Dz.U.UE.pdf pdf 177.66 2020-03-20 10:49:00 Proceeding
Załączniki do SIWZ.zip zip 2339.31 2020-03-20 10:49:00 Proceeding
Sprostowanie do ogłoszenia.pdf pdf 101.41 2020-03-24 14:40:59 Public message
Sprostowanie do ogłoszenia 2.pdf pdf 145.48 2020-04-01 10:51:31 Public message
PEŁNOMOCNICTWO.pdf pdf 350.35 2020-04-06 12:08:18 Public message
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 2966.57 2020-04-06 12:08:18 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 334.85 2020-04-21 12:14:39 Public message
informacja o wyniku.pdf pdf 633.28 2020-05-12 11:09:35 Public message

Announcements

2020-05-12 11:09 Katarzyna Foryś Informacja o wyniku postępowania

informacja o wyniku. [...].pdf

2020-04-21 12:14 Katarzyna Foryś Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-04-06 12:08 Katarzyna Foryś Zamawiający załącza odpowiedzi na pytania do treści SIWZ w niniejszym postępowaniu.

PEŁNOMOCNICTWO.pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-04-01 10:51 Katarzyna Foryś Sprostowanie do ogłoszenia 2

Sprostowanie do ogło [...].pdf

2020-03-24 14:40 Katarzyna Foryś Sprostowanie ogłoszenia o zmówieniu

Sprostowanie do ogło [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1266