Proceeding: PN-9/20 PN-9/20 Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek UMP

Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Posted : 10-03-2020 13:18:00
Placing offers: 26-03-2020 09:00:00
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.  

Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej, oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych p. 113,114, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ZP400PodgladOpublikowanego.htm htm 59.02 2020-03-10 13:18:00 Proceeding
załączniki 2,2a, 3 edytowalne.zip zip 168.54 2020-03-10 13:18:00 Proceeding
PN_9_20 siwz z załącznikami.pdf pdf 18238.12 2020-03-10 13:18:00 Proceeding
PN_9_20 wybor platforma.pdf pdf 793.59 2020-04-17 13:52:01 Public message
PN_9_20_informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 419.35 2020-03-26 13:30:58 Public message
PN_9_20_pytania i odpowiedzi 1.pdf pdf 1005.75 2020-03-19 15:04:08 Public message
PN_9_20 zmiana terminu.zip zip 309.33 2020-03-18 14:29:57 Public message
PN_9_20 zmiana ogloszenia.zip zip 316.63 2020-03-16 13:42:41 Public message

Announcements

2020-04-17 13:52 Dział Zamówień Publicznych PN-9/20 wybór oferty najkorzystniejszej

PN_9_20 wybor platfo [...].pdf

2020-03-26 13:30 Dział Zamówień Publicznych PN-9/20 informacja z otwarcia ofert

PN_9_20_informacja z [...].pdf

2020-03-25 13:03 Dział Zamówień Publicznych W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz mając na uwadze zalecenia Urzędu zamówień Publicznych oraz decyzję Kancelarii Prezesa Rady ministrów z dnia 24.03.2020 roku Zamawiający informuje, że w trosce o Wykonawców oraz członków komisji przetargowej publiczne otwarcie ofert w prowadzonym postępowaniu odbędzie się TYLKO w trybie on-line. W tym celu Zamawiający utworzy dedykowane spotkanie na platformie ZOOM.us w formie video - konferencji. Żeby do niego dołączyć należy skopiować link zamieszczony poniżej i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie (najczęściej należy pobrać i uruchomić plik, jeśli nie posiada się platformy Zoom). Uczestnikom spotkania udostępniony zostanie taki sam widok, jak uczestnikom, którzy braliby fizyczny udział w sesji otwarcia ofert. Do spotkania dołączyć można będzie od godziny 9:00, jednakże otwarcie ofert rozpocznie się zgodnie z planem o godzinie 9.10. Zamawiający nie zapewnia wsparcia przy problemach technicznych związanych z obsługą platformy Zoom.

https://us04web.zoom.us/j/109754202
2020-03-19 15:04 Dział Zamówień Publicznych PN-9/20 odpowiedzi na zapytania

PN_9_20_pytania i od [...].pdf

2020-03-18 14:29 Dział Zamówień Publicznych PN-9/20 zmiana terminów

PN_9_20 zmiana termi [...].zip

2020-03-16 13:42 Dział Zamówień Publicznych PN-9/20 zmiana ogłoszenia (terminy)

PN_9_20 zmiana oglos [...].zip

The number of page views - 506