Proceeding: ZP/01/20 Dostawa sprzętu medycznego dla budynku nr 7 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku

Małgorzata Kryszak
Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Toruń Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 10-03-2020 10:07:00
Placing offers : 11-05-2020 10:00:00
Offers opening : 11-05-2020 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu Zp.01.20.pdf pdf 646.01 2020-03-10 10:07:00 Proceeding
SIWZ ZP.01.20.doc doc 435.5 2020-03-10 10:07:00 Proceeding
Załaczniki nr 1 - 7 do SIWZ.rar rar 150.59 2020-03-10 10:07:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Specyfikacje techniczne.zip zip 881.13 2020-03-10 10:07:00 Proceeding
Załącznik nr 8- JEDZ.zip zip 82.39 2020-03-10 10:07:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania (1).pdf pdf 3473.78 2020-03-30 12:46:15 Public message
Modyfikacja (1).7z 7z 93.47 2020-04-06 11:33:37 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1.pdf pdf 70.66 2020-04-08 10:35:44 Public message
Modyfikacja 2.pdf pdf 581.83 2020-04-23 12:17:11 Public message
Odpowiedzi na pytania 2.pdf pdf 13185.94 2020-04-23 12:19:09 Public message
PAKIET 21- SYSTEM DO WIELOSTANOWISKOWEJ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ.docx docx 28.55 2020-04-23 12:25:24 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf pdf 54.67 2020-04-28 12:31:09 Public message
Odpowiedzi na pytania 3.pdf pdf 187.66 2020-04-30 12:16:22 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 810.9 2020-05-11 12:18:29 Public message
Wybór ZP.01.20.pdf pdf 1470.94 2020-06-25 14:16:22 Public message

Announcements

2020-06-25 14:16 Małgorzata Kryszak Wybór najkorzystniejszej oferty i częściowe unieważnienie postępowania 25.06.2020 r.

Wybór ZP.01.20.pdf

2020-05-11 12:18 Małgorzata Kryszak Informacja z otwarcia ofert 11.05.2020 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-04-30 12:16 Małgorzata Kryszak Odpowiedzi na pytania 3 30.04.2020 r.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-04-28 12:31 Małgorzata Kryszak Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-04-23 12:25 Małgorzata Kryszak Zmodyfikowany załącznik nr 2 - Pakiet nr 21 - System do wielostanowiskowej rehabilitacji kardiologicznej

PAKIET 21- SYSTEM DO [...].docx

2020-04-23 12:19 Małgorzata Kryszak Odpowiedzi na pytania 2 - 23.04.2020 r.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-04-23 12:17 Małgorzata Kryszak Modyfikacja 2 - 23.04.2020 r.

Modyfikacja 2.pdf

2020-04-23 12:12 The message was withdrawn by the Buyer.
2020-04-08 10:35 Małgorzata Kryszak Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-04-06 11:33 Małgorzata Kryszak Modyfikacja 1 - 6.04.2020

Modyfikacja (1).7z

2020-03-30 12:46 Małgorzata Kryszak Odpowiedzi na pytania 1 - 30.03.2020 r.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2685