Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP- 1138/20/75/IR Opracowania dokumentacji Projektowo Kosztorysowej: Rozbudowa i przebudowa Komendy Powiatowej w Otwocku – etap 1.

Deadlines:
Published : 10-03-2020 09:49:00
Placing offers : 22-04-2020 14:00:00
Offers opening : 22-04-2020 14:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2020-OJS049-116239-pl.pdf pdf 121.42 2020-03-10 09:49:00 Proceeding
1138 _projekt Otwock.pdf pdf 792.49 2020-03-10 09:49:00 Proceeding
Załączniki do edycji.doc doc 187 2020-03-10 09:49:00 Proceeding
Zał nr 1 OPZ.zip zip 18230.33 2020-03-11 08:43:41 Proceeding
Załacznik nr 9 wzór umowy.pdf pdf 370.64 2020-03-11 09:42:27 Proceeding
załącznik nr 8 do SIWZ.doc doc 150 2020-03-11 14:15:18 Proceeding
2020-OJS051-121743-pl.pdf pdf 67.34 2020-03-12 09:31:26 Proceeding
2020-OJS070-167385-pl.pdf pdf 68.69 2020-04-08 09:02:00 Proceeding
Pytania odpowiedzi i zmiana SIWZ.pdf pdf 105.27 2020-03-16 16:17:48 Public message
odp na pytanie do siwz.pdf pdf 624.54 2020-03-19 15:24:05 Public message
Pismo_1763_1138_20.pdf pdf 48.38 2020-03-30 15:41:56 Public message
Nowy Załącznik do edycji.doc doc 76 2020-04-06 17:18:14 Public message
odp na pyt zm siwz.pdf pdf 5055.29 2020-04-06 17:18:14 Public message
odp na pyt do siwz.pdf pdf 634.18 2020-04-07 13:44:50 Public message
zalacznik do pytania.pdf pdf 423.03 2020-04-17 10:00:09 Public message
odp na pytanie.pdf pdf 677.03 2020-04-17 10:00:09 Public message
odp na pyt o termin.pdf pdf 470.51 2020-04-17 13:47:13 Public message
Oś. o gr. kap. do edycji.docx docx 18.99 2020-04-22 15:59:10 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 1786.8 2020-04-22 15:59:10 Public message
wyniki.pdf pdf 1180.34 2020-05-20 16:25:49 Public message
2020-OJS110-267685-pl[1].pdf pdf 99.64 2020-06-09 09:11:42 Public message

Announcements

2020-06-09 09:11 Piotr Sobieraj Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2020-OJS110-267685-p [...].pdf

2020-05-20 16:25 Piotr Sobieraj Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

wyniki.pdf

2020-04-22 15:59 Piotr Sobieraj Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), publikuje informację z otwarcia ofert.

Oś. o gr. kap. do ed [...].docx

informacja z otwarci [...].pdf

2020-04-17 13:47 Piotr Sobieraj Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 1a, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawców i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach.

odp na pyt o termin. [...].pdf

2020-04-17 10:00 Piotr Sobieraj Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 1a, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawców i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach.

zalacznik do pytania [...].pdf

odp na pytanie.pdf

2020-04-07 13:44 Piotr Sobieraj Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 1a, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawców i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach.

odp na pyt do siwz.p [...].pdf

2020-04-06 17:18 Piotr Sobieraj Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawców i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach oraz zmianie SIWZ.

Nowy Załącznik do ed [...].doc

odp na pyt zm siwz.p [...].pdf

2020-03-30 15:41 Piotr Sobieraj Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawców i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach.

Pismo_1763_1138_20.p [...].pdf

2020-03-19 15:24 Piotr Sobieraj Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawców i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach.

odp na pytanie do si [...].pdf

2020-03-16 16:17 Piotr Sobieraj Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawców i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach oraz zmianie SIWZ.

Pytania odpowiedzi i [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 3049