Proceeding: Naprawa ręcznych detektorów metalu.

Izabela Pytlowska
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Department: Wydział Gospodarki Materiałowo- Technicznej
Deadlines:
Posted : 11-02-2020 09:29:00
Placing offers: 14-02-2020 10:00:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

1.      Termin realizacji zamówienia 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
2.      Termin ważności oferty minimum 30 dni
3.      Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie wykonawcy.
4.      Koszty związane z wniesieniem asortymentu o dużych gabarytach  oraz ich montażem leżą po stronie wykonawcy.
5.      Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres.
6.      Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/.
7.      W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt wykonawcy.
8.      Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy,  I gatunku, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.
9.      Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy.
10.  Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia.
11.   Towar kupowany jest dla instytucji – wymagana gwarancja min. 24 miesiące licząc od dnia zakupu z zastrzeżeniem, że jeżeli okres gwarancji udzielonej przez producenta danego produktu jest dłuższy, to obowiązuje dłuższy okres gwarancji.
12.  Towar musi posiadać termin ważności min. 24 miesiące od dnia zakupu przez Zamawiającego (dot. artykułów, które występują z okresem ważności)
13.  Kryterium oceny: najniższa cena oraz termin dostawy.
14.  Dostawca, który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty ( terminowość dostaw , zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu.
15.  Dostawy odbywają się w godzinach od 8:30 – 15:30 

W razie pytań proszę o kontakt:
Izabela Pytlowska
Tel. (42) 665 32 55 w  godz. 8:30 do 15:30
izabela.pytlowska@ld.policja.gov.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
RODO..pdf pdf 265.42 2020-02-11 09:29:00 Criterium

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Naprawa ręcznych detektorów metalu Urządzenia pomimo wymiany baterii nie reagują na przedmioty metalowe. Modele: MINELAB MF-1 CEIA PD 140 2 pc. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi (III)
ul. Stokowska 21/25
92-104, Łódź
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4504 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni, proszę potwierdzić. (0)
3 Koszty transportu - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić. (0)
4 RODO - Przyjmuję do wiadomości i akceptuję zapisy klauzuli informacyjnej.

RODO..pdf

(0)
5 Termin realizacji. - 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. (0)
Unlock the form

The number of page views - 124