Proceeding: Usunięcie awarii instalacji wodociągowej w budynku KMP w Piotrkowie Trybunalskim

Krzysztof Kuna
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Department: Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
Deadlines:
Posted : 10-02-2020 08:33:00
Placing offers: 14-02-2020 10:00:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

1. Wykonawca winien przedstawić ofertę na formularzu ofertowym
2. Ofertę należy złożyć do dnia 14.02.2020 r. do godz. 10.00
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – zgodnie z zapytaniem ofertowym
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
5. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zał nr 1 - Formularz ofertowy - Awaria wodoc KMP Piotrków - I etap.pdf pdf 135 2020-02-10 08:33:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe - Awaria wodoc KMP Piotrków - I etap.pdf pdf 154.02 2020-02-10 08:33:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usunięcie awarii instalacji wodociągowej w budynku KMP w Piotrkowie Trybunalskim Usługa 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4504 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value (Buyer requires the attachment of a file) 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views - 125