Proceeding: PO/01/20 Wynajem i serwisowanie odzieży roboczej dla pracowników MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach w okresie od podpisania umowy do 31.03.2024 r.

Szymon Łakota
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Department: Wydział ds. Utrzymania Obiektu i Zaopatrzenia
Deadlines:
Posted : 03-02-2020 15:12:00
Placing offers: 11-03-2020 10:00:00
Opening offers : 11-03-2020 10:05:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 1953.38 2020-02-03 15:12:00 Criterium
SIWZ - odzież.pdf pdf 9432.12 2020-02-03 15:12:00 Criterium
Formularz oferty - załącznik nr 1.pdf pdf 313.03 2020-02-03 15:12:00 Criterium
Oświadczenie - załącznik nr 2.pdf pdf 135.6 2020-02-03 15:12:00 Criterium
Wykaz osób.pdf pdf 121.87 2020-02-03 15:12:00 Criterium
Wykaz usług.pdf pdf 123.21 2020-02-03 15:12:00 Criterium
Wzór umowy.pdf pdf 1978.07 2020-02-03 15:12:00 Criterium
Informacja z otwarcia ofert - poprzedni przetarg - zapytanie nr 1.pdf pdf 655.02 2020-02-04 14:19:59 Public message
Wyjaśniena z dnia 17.02.2020 r. zmiana terminu składania otwarcia ofert, modyfikacja kryterium oceny ofert.pdf pdf 180.9 2020-02-17 10:54:20 Public message
Wyjaśnienia nr 3 z dnia 19.02.2020 r..pdf pdf 64.84 2020-02-19 13:43:02 Public message
Odpowiedzi z dnia 20.02.2020 r..pdf pdf 64.72 2020-02-20 14:04:30 Public message
Odpowiedzi z dnia 25.02.2020 r..pdf pdf 90.3 2020-02-25 15:49:00 Public message
Formularz oferty - zał. 1.doc doc 55.5 2020-03-02 14:48:14 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 179.63 2020-03-12 14:34:52 Public message
Wybór Wykonawcy.pdf pdf 62.24 2020-04-06 14:59:35 Public message

Announcements

2020-04-06 14:59 Szymon Łakota Wybór Wykonawcy
Szanowni Państwo,
W załączeniu wybór Wykoanwcy

Wybór Wykonawcy.pdf

2020-03-12 14:34 Szymon Łakota Informacja z otwarcia

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-03-04 11:49 Szymon Łakota Szanowni Państwo
Zamawiający wymaga złożenie dowodu wpłaty wadium wraz z ofertą.
2020-03-04 11:46 Szymon Łakota LInk do LOGA:
https://www.master.tychy.pl/grafika-i242.pl.html
2020-03-02 14:48 Szymon Łakota Załączniki w formie edytowalnej.
Jednocześnie informujemy, iż załącznik nr - 2 oświadczenie o podwykoanwcach nie jest wymagany, gdyż informacje te należy podać w dokumencie: JEDZ.

Formularz oferty - z [...].doc

2020-02-25 15:49 Szymon Łakota Wyjaśnienia z dnia 25.02.2020 r. w załączeniu (4)

Odpowiedzi z dnia 25 [...].pdf

2020-02-20 14:04 Szymon Łakota Szanownia Pańtwo,
W załączeniu wyjaśnienia z dnia 20.02.2020 r.

Odpowiedzi z dnia 20 [...].pdf

2020-02-19 13:43 Szymon Łakota Wyjaśnienia (3) z dnia 19.02.2020 r. - w załączniu

Wyjaśnienia nr 3 z d [...].pdf

2020-02-17 10:54 Szymon Łakota Szanowni Państwo,
W załączeniu - MODYFIKACJA KRYTERIUM OCENY OFERT, zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wyjaśnienia z dnia 17.02.2020 r.

Wyjaśniena z dnia 17 [...].pdf

2020-02-04 14:19 Szymon Łakota W związku z zapytaniem z dnia 04.02.2020 r. wyjaśniamy:

Pytanie 1:
w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym zwracamy się z prośbą o wskazanie obecnego Wykonawcy świadczącego usługę wynajmu i serwisu odzieży, a także o udostepnienie formularza cenowego.
Odpowiedź:
W załączeniu formularz oferty z danymi Wykonawcy oraz ceną oferty.

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file)

Ogłoszenie o zamówie [...].pdf

SIWZ - odzież.pdf

Formularz oferty - z [...].pdf

Oświadczenie - załąc [...].pdf

Wykaz osób.pdf

Wykaz usług.pdf

Wzór umowy.pdf

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 887