Proceeding: OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM USTNYM (licytacji) NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO SKODA OCTAVIA

Deadlines:
Posted : 31-01-2020 10:53:00
Placing offers: 14-02-2020 10:00:00
Tryb: Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków
Kind: Supply

Requirements and specifications

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM USTNYM (licytacji) NA SPRZEDAŻ  SAMOCHODU OSOBOWEGO SKODA OCTAVIA

1.    Nazwa i siedziba Organizatora przetargu publicznego ustnego (licytacji):

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie

ul. Drogowców 2, 83-400 Kościerzyna

2.    Miejsce, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu publicznego ustnego (licytacji):

Przedmiot sprzedaży oglądać można w miejscu jego lokalizacji, czyli: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie, ul. Drogowców 2, 83-400 Kościerzyna w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 14.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu się. Osobą do kontaktu jest Pan Łukasz Maszka - tel. 58 686 25 13

3.    Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu publicznego ustnego (licytacji):

Przetarg publiczny ustny (licytacja) odbędzie się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kościerzynie, ul. Drogowców 2, 83-400 Kościerzyna w dniu 14 lutego (piątek) 2020 r. o godz. 1000.

4.    Przedmiot przetargu publicznego ustnego (licytacji):

·       Samochód osobowy Skoda Octavia 1.6, wersja: GLXi

·       Rok produkcji: 2000

·       Silnik: benzynowy o pojemności 1595 ccm

·       Numer identyfikacyjny VIN: TMBCK11U7YX282011

·       Moc silnika: 74kW (101KM)

·       Rodzaj nadwozia: sedan, liftback 5-drzwiowy

·       Przebieg: 395203 km

5.    Cena wywoławcza samochodu osobowego Skoda Octavia2 600,00 zł brutto.

6.    Organizator przetargu publicznego ustnego (licytacji) żąda wniesienia wadium odnośnie przedmiotu przetargu publicznego ustnego (licytacji) w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego w wysokości 260,00 zł brutto

7.    Wadium wnosi się przed upływem terminu przetargu publicznego ustnego (licytacji) do dnia 14.02.2020 do godziny 10:00.

  1. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Organizatora Przetargu Publicznego Ustnego (licytacji): 79 8328 0007 2001 0012 1806 0011 z adnotacją „Wadium –  sprzedaż samochodu osobowego Skoda Octavia”.
  2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
  3. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
  4. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

12. Zastrzeżenia: Organizator przetargu publicznego ustnego (licytacji) zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu publicznego ustnego (licytacji) lub jego odwołania bez podania przyczyn.

13. Inne postanowienia:

·       w przypadku przystąpienia do przetargu publicznego ustnego (licytacji) tylko jednego licytanta, ceną sprzedaży jest cena wywoławcza wraz z ceną postąpienia;

·       z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu przetargu publicznego ustnego (licytacji);

·       nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, nie później niż w terminie 7 dni;

·       wydanie nabywcy przedmiotu przetargu publicznego ustnego (licytacji) nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia oraz zawarciu umowy.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 3 - PROJEKT UMOWY.pdf pdf 91.75 2020-01-31 10:53:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - FORMULARZ - OŚWIADCZENIE.pdf pdf 261.29 2020-01-31 10:53:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - REGULAMIN - PRZETARG PUBLICZNY.pdf pdf 1458.01 2020-01-31 10:53:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM (licytacji).pdf pdf 1190.8 2020-01-31 10:53:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

The number of page views - 213