Proceeding: CG-R-I.ZP.U.272.102.2019.MK Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie systemu teleinformatycznego do zarządzania bazami danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz cyfryzacja danych przestrzennych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej

Marta Kowalczyk
Województwo Mazowieckie
Deadlines:
Posted : 17-01-2020 12:02:00
Placing offers: 03-04-2020 10:00:00
Opening offers : 03-04-2020 10:10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Załączniki do OPZ.zip zip 14055.07 2020-01-20 08:23:17 Marta Kowalczyk Proceeding
2020-OJS012-023977-pl.pdf pdf 150.67 2020-01-17 13:29:38 Marta Kowalczyk Proceeding
(4) JEDZ.docx docx 44.32 2020-01-17 13:29:38 Marta Kowalczyk Proceeding
(3) Umowa System Zarządzania MSIP_v19.pdf pdf 589.52 2020-01-17 13:29:38 Marta Kowalczyk Proceeding
(2) OPZ_System zarządzania MSIP.pdf pdf 2047 2020-01-17 13:29:37 Marta Kowalczyk Proceeding
(1) formularz oferty_102.pdf pdf 232.73 2020-01-17 13:29:37 Marta Kowalczyk Proceeding
(0) siwz_102 I.pdf pdf 653.26 2020-01-17 13:29:37 Marta Kowalczyk Proceeding
20.03.2020 wyjaśnienia SIWZ CG.pdf pdf 341.79 2020-03-20 13:37:22 Marta Kowalczyk Public message
19.03.2020 wyjaśnienia SIWZ CG.pdf pdf 338.12 2020-03-19 13:42:57 Marta Kowalczyk Public message
19.03.2020 zmiana treści SIWZ.pdf pdf 477.07 2020-03-19 10:47:57 Marta Kowalczyk Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysł. 19.03.2020.pdf pdf 72.45 2020-03-19 12:24:38 Marta Kowalczyk Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysł. 04.03.2020.pdf pdf 73.17 2020-03-04 12:40:08 Marta Kowalczyk Public message
0.03.2020_(1) formularz oferty_102.docx docx 82.21 2020-03-04 12:37:00 Marta Kowalczyk Public message
04.03.2020 zmiana treści SIWZ.pdf pdf 648.56 2020-03-04 12:37:00 Marta Kowalczyk Public message
04.03.2020_OPZ_System zarządzania MSIP.pdf pdf 2065.56 2020-03-04 12:37:00 Marta Kowalczyk Public message
04.03.2020_Umowa System Zarządzania MSIP_v20.pdf pdf 590.32 2020-03-04 12:37:00 Marta Kowalczyk Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysł. 28.02.2020.pdf pdf 72.35 2020-02-28 10:21:23 Marta Kowalczyk Public message
28.02.2010 wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ.pdf pdf 806.01 2020-02-28 10:19:27 Marta Kowalczyk Public message
Zał. 2 do SIWZ SOPZ (modyfikacja).pdf pdf 2067.59 2020-02-28 10:19:27 Marta Kowalczyk Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysł. 26.02.2020.pdf pdf 72.47 2020-02-26 13:53:03 Marta Kowalczyk Public message
26.02.2010 zmiana treści SIWZ.pdf pdf 449.01 2020-02-26 13:51:09 Marta Kowalczyk Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysł. 12.02.2020 r..pdf pdf 73.93 2020-02-12 14:59:21 Marta Kowalczyk Public message
MK_12.02.2010 zmiana treści SIWZ 102 podpisana.pdf pdf 316.32 2020-02-12 14:52:37 Marta Kowalczyk Public message
MK_wyjaśnienia SIWZ podpisany.pdf pdf 594.05 2020-02-10 16:07:38 Marta Kowalczyk Public message
odwołanie.pdf pdf 5272.17 2020-01-28 14:19:39 Marta Kowalczyk Public message
wezwanie do przystąpienia_MK podpisane.pdf pdf 436.35 2020-01-28 13:50:14 Marta Kowalczyk Public message

Announcements

2020-03-20 13:37 Marta Kowalczyk Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 6

20.03.2020 wyjaśnien [...].pdf

2020-03-19 13:42 Marta Kowalczyk Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 5

19.03.2020 wyjaśnien [...].pdf

2020-03-19 12:24 Marta Kowalczyk Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-03-19 10:47 Marta Kowalczyk Zmiana treści SIWZ - zmiana terminu składania ofert

19.03.2020 zmiana tr [...].pdf

2020-03-04 12:40 Marta Kowalczyk ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-03-04 12:37 Marta Kowalczyk Wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 4

0.03.2020_(1) formul [...].docx

04.03.2020 zmiana tr [...].pdf

04.03.2020_OPZ_Syste [...].pdf

04.03.2020_Umowa Sys [...].pdf

2020-02-28 10:21 Marta Kowalczyk ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-02-28 10:19 Marta Kowalczyk Wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 3

28.02.2010 wyjaśnien [...].pdf

Zał. 2 do SIWZ SOPZ [...].pdf

2020-02-26 13:53 Marta Kowalczyk ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-02-26 13:51 Marta Kowalczyk Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2

26.02.2010 zmiana tr [...].pdf

2020-02-12 14:59 Marta Kowalczyk ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-02-12 14:52 Marta Kowalczyk Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

MK_12.02.2010 zmiana [...].pdf

2020-02-10 16:07 Marta Kowalczyk Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

MK_wyjaśnienia SIWZ [...].pdf

2020-01-28 14:19 Marta Kowalczyk Odwołanie

odwołanie.pdf

2020-01-28 13:50 Marta Kowalczyk W załączniku Wezwanie do udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia odwołania

wezwanie do przystąp [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views - 1547

Send a message