Proceeding: ZZP/01/2020 Dostawa preparatów leczniczych, roztworów leczniczych, czynników diagnostycznych, produktów do żywienia pozajelitowego, odczynników i środków kontrastowych, insulin, albumin, immonoglobulin, smoczków, środków znieczulających

Barbara Grabowska
Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Spółka z o. o.
Deadlines:
Published : 31-01-2020 12:41:00
Placing offers : 25-03-2020 09:00:00
Offers opening : 25-03-2020 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.pdf pdf 83.01 2020-01-31 12:41:00 Proceeding
espd-request.xml xml 251.24 2020-01-31 12:41:00 Proceeding
README.txt txt 0.93 2020-01-31 12:41:00 Proceeding
oogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 748.17 2020-01-31 12:41:00 Proceeding
SIWZ.doc doc 441.5 2020-01-31 12:41:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do formularza oferty.docx docx 21.53 2020-01-31 12:41:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ OPZ.xls xls 151 2020-01-31 12:41:00 Proceeding
odpowiedzi na zapytania 20.02.2020.doc doc 2243 2020-02-20 14:22:51 Public message
sprostowanie ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 20.02.2020.pdf pdf 1623.89 2020-02-20 14:25:42 Public message
Załącznik nr 5 do SIWZ OPZ modyfikacja.xls xls 73 2020-02-20 14:27:07 Public message
Załącznik nr 1 do formularza oferty MODYFIKACJA.docx docx 21.57 2020-02-20 14:28:06 Public message
WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.pdf pdf 30923.58 2020-02-20 14:31:38 Public message
ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 25.02.2020.pdf pdf 1402.88 2020-02-25 15:20:27 Public message
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 27.02.2020.pdf pdf 1025.47 2020-02-27 09:44:30 Public message
sprostowanie ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 28.02.2020.pdf pdf 1435.22 2020-02-28 09:29:47 Public message

Announcements

2020-06-03 11:10 Barbara Grabowska The message was withdrawn by the Buyer.
2020-04-29 12:04 Barbara Grabowska The message was withdrawn by the Buyer.
2020-04-16 14:50 Barbara Grabowska The message was withdrawn by the Buyer.
2020-03-25 17:06 Barbara Grabowska The message was withdrawn by the Buyer.
2020-02-28 09:29 Barbara Grabowska SPROSTOWANIE OGŁOSZENIE ZMIAN LUB DODATKOWYCH INFORMACJI 2020/S 042-099166

sprostowanie ogłosze [...].pdf

2020-02-27 09:44 Barbara Grabowska WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 27.02.2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI S [...].pdf

2020-02-25 15:21 Barbara Grabowska The message was withdrawn by the Buyer.
2020-02-25 15:20 Barbara Grabowska OGŁOSZENIE ZMIAN LUB DODATKOWYCH INFORMACJI 25.02.2020

ogłoszenie zmian lub [...].pdf

2020-02-25 15:17 Barbara Grabowska The message was withdrawn by the Buyer.
2020-02-20 14:31 Barbara Grabowska WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

WYJAŚNIENIE I ZMIANA [...].pdf

2020-02-20 14:28 Barbara Grabowska ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FORMULARZA OFERTY - MODYFIKACJA

Załącznik nr 1 do fo [...].docx

2020-02-20 14:27 Barbara Grabowska ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ PO MODYFIKACJI

Załącznik nr 5 do SI [...].xls

2020-02-20 14:25 Barbara Grabowska SPROSTOWANIE OGŁOSZENIE ZMIAN LUB DODATKOWYCH INFORMACJI 20.02.2020

sprostowanie ogłosze [...].pdf

2020-02-20 14:22 Barbara Grabowska WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

odpowiedzi na zapyta [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2058