Proceeding: 22/Pu/2020 Kurs uzupełniający na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie prawa jazdy kat. C

Deadlines:
Posted : 15-01-2020 07:22:11
Placing offers: 20-01-2020 08:30:00
Opening offers : 20-01-2020 08:35:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

Zapraszamy wszystkich solidnych Wykonawców do złożenia oferty na usługę przeprowadzenia kursu uzupełniającego na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie prawa jazdy kat. C, o którym mowa w art. 107 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341) prowadzony na podstawie paragrafu 4 ust. 2 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne. 

Liczba uczestników kursu to 71 osób. 


Cena kursu powinna obejmować materiały dydaktyczne dla kursantów. 

Realizacja kursów odbywać się będzie na podstawie dwóch umów zawartych z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza. 
 1/pierwsza umowa obejmie kurs dla 18 osób z terminem ukończenia szkolenia do 29.02.2020 r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby osób uczestniczących w kursie max. do 20 %.

2/ druga umowa obejmuje kursy dla 53 osób. Kursy odbędą się po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników (przewidywany termin pozyskania środków to kwiecień  - maj 2020) 

Podpisanie umowy nastąpi po uzyskaniu dotacji (przewidywany  termin końcowy  realizacji umowy to październik - listopad 2020) 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby osób uczestniczących w kursie max. do 30 %.  Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zastrzegamy, że w przypadku braku uzyskania środków dotacyjnych.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 71/77 31 521

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

2020-01-20 14:37 Joanna Karpińska Szanowni Państwo,

Zamawiający dokonał wyboru oferty w postępowaniu na Kurs uzupełniający na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie prawa jazdy kat. C i wybrał ofertę:

Centrum Szkolenia Kierowców I Doskonalenia Techniki Jazdy DELTA S.C.
ul. Kościelna 55,
46-070 Polska Nowa Wieś

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie ofert.

Z poważaniem,
Joanna Karpińska
Inspektor ds. Zamówień Publicznych
Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu
tel. (71) 773 15 63

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Kurs doskonalenia techniki jazdy należy wskazać cenę za 1 kurs z uwzględnieniem materiałów dydaktycznych dla kursantów 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4504 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Referencje - należy załączyć min. 2 referencje (Zamawiający wymaga zaliczenia pliku) (Buyer requires the attachment of a file) (0)
Unlock the form

The number of page views - 274