Proceeding: Zapytanie poniżej progu - przegląd techniczny lamp operacyjnych i kolumn medycznych wg załączonej tabeli

Deadlines:
Posted : 14-01-2020 09:56:00
Placing offers: 15-01-2020 09:00:00
Opening offers : 15-01-2020 09:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

Na podstawie Regulaminu udzielania przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie zamówień na dostawy, usługi i roboty o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro netto zwracam się z wnioskiem o złożenie oferty cenowej na asortyment wg formularza. Parametry przedmiotu zamówienia określono w jego opisie, bądź załącznikach. Zamawiający zamierza złożyć zamówienie u wykonawcy oferującego najniższą cenę, jednocześnie zastrzega: 

1) możliwość unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny 

2) możliwość zmiany warunków postępowania przed upływem terminu składania ofert 

3) możliwość rozpoczęcia II etapu w formie aukcji zniżkowej. 

4) możliwość swobodnego wyboru oferty. 

5) możliwość wezwania oferenta o udostępnienie darmowych próbek oferowanego towaru

W przypadku pytań: 

związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Przegląd lamp i kolumn.doc doc 36 2020-01-14 09:56:42 Ordered object
Przegląd lamp i kolumn.doc doc 36 2020-01-14 09:56:42 Ordered object
Oświadczenie.doc doc 25 2020-01-14 09:56:42 Criterium

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przegląd lamp operacyjnych Wykonanie przeglądu technicznego zgodnie z instrukcją używania wyrobu oraz zaleceniami producenta

Przegląd lamp i kolu [...].doc

7 pc. - (0)
2 Przegląd kolumn medycznych Wykonanie przeglądu technicznego zgodnie z instrukcją używania wyrobu oraz zaleceniami producenta; wymiana kompletu węży gazowych zgodnie z zaleceniami producenta

Przegląd lamp i kolu [...].doc

19 pc. - (0)
3 Wymiana kompletu węży gazowych w kolumnie standard 6 pc. - (0)
4 Wymiana kompletu węży gazowych w kolumnie chirurgicznej 3 pc. - (0)
5 Wymiana kompletu węży gazowych w kolumnie laparoskopowej 3 pc. - (0)
6 Wymiana kompletu węży gazowych w kolumnie anestezjologicznej 7 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5234 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Do faktury załącznik - raport serwisowy z przeprowadzonych czynności serwisowych (0)
3 Wykonanie usługi - W siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Kierownik Bloku Operacyjnego; usługa zakończona wpisem do paszportu technicznego i raportem serwisowym z przeprowadzonych czynności serwisowych (0)
4 Termin wykonania - Do 31 stycznia 2020 (0)
5 Ważność przeglądu - Wg instrukcji używania wyrobu oraz zaleceń producenta (0)
6 Wymogi formalne - oświadczenie - Skan oświadczenia zgodnie z załącznikiem

Oświadczenie.doc

(0)
Unlock the form

The number of page views - 169

Send a message to buyer