Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Przetargu nieograniczonego nr 1/PN/D/UE/2020 na dostawy do SPWZOZ w Stargardzie artykułów medycznych jednorazowego użytku, opatrunków i sterylnych obłożeń jednorazowych, rękawic diagnostycznych i materiałów szewnych w podziale na 64 pakiety.

Deadlines:
Published : 13-01-2020 08:28:10
Placing offers : 04-02-2020 10:00:00
Offers opening : 04-02-2020 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ 1.PN.D.UE.2020.pdf pdf 351.92 2020-01-13 08:38:10 Proceeding
Załącznik A 1.PN.D.UE.2020 edyt..xlsx xlsx 72.4 2020-01-13 08:41:10 Proceeding
Załącznik A 1.PN.D.UE.2020.pdf pdf 428.69 2020-01-13 08:41:10 Proceeding
Załączniki edytowalne.doc doc 92.5 2020-01-13 08:41:10 Proceeding
JEDZ 1 PN D UE 2020- edyt..doc doc 187 2020-01-13 10:39:03 Proceeding
ogłoszenie 2020-OJS008-013299-pl.pdf pdf 912.61 2020-01-13 10:39:03 Proceeding
ogłoszenie o zmianie-2020-010241-NF14-PL.pdf pdf 71.41 2020-01-22 14:21:24 Public message
Zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 323.05 2020-01-22 14:22:10 Public message
Wyjaśnienia treści SIWZ .pdf pdf 552.77 2020-01-22 14:40:41 Public message
Zmiana terminu składania ofert sprostowanie.pdf pdf 252.54 2020-01-22 14:50:44 Public message
Ogłoszenie o zmianie-2020-012959-NF14-PL.pdf pdf 71.41 2020-01-28 13:49:33 Public message
Zmiana terminu składania ofert 2.pdf pdf 250.7 2020-01-28 13:51:25 Public message
Sprostowanie wyjaśń treści SIWZ.pdf pdf 256.67 2020-01-28 13:55:03 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 415.08 2020-02-04 14:42:18 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Automatycznie zapisany).pdf pdf 321.75 2020-03-05 14:03:09 Public message
załącznik do zawiadomienia.pdf pdf 268.8 2020-03-06 14:35:10 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertycz. 2.pdf pdf 285.5 2020-03-18 12:39:23 Public message
załącznik do zawiadomienia cz. 2.pdf pdf 217.58 2020-03-18 12:39:23 Public message
Załącznik do zawiadomienia cz. 3.pdf pdf 223.76 2020-03-30 15:04:44 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertycz. 3.pdf pdf 277.58 2020-03-30 15:04:44 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertycz. 4.pdf pdf 254.86 2020-04-07 11:46:09 Public message
załącznik do zawiadomienia cz. 4.pdf pdf 203.06 2020-04-07 11:46:09 Public message
unieważnienie Pakiet 39.pdf pdf 249.46 2020-05-11 13:08:21 Public message
unieważnienie Pakiet 38.pdf pdf 248.84 2020-05-11 13:08:21 Public message

Announcements

2020-05-11 13:08 Bożena Wołowczyk Unieważnienie postępowania w zakresie Pakietu 38 i 39

unieważnienie Pakiet [...].pdf

unieważnienie Pakiet [...].pdf

2020-04-07 11:46 Bożena Wołowczyk Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 1/PN/D/UE/2020 wybrano następującą ofertę:

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

załącznik do zawiado [...].pdf

2020-03-30 15:04 Bożena Wołowczyk Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 3

Załącznik do zawiado [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-03-18 12:39 Bożena Wołowczyk Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 2 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów: 16.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

załącznik do zawiado [...].pdf

2020-03-06 14:35 Bożena Wołowczyk Załącznik do zawiadomienia

załącznik do zawiado [...].pdf

2020-03-05 14:03 Bożena Wołowczyk Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów: 3, 6 , 43, 45, 54, 57.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-02-04 14:42 Bożena Wołowczyk
Działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający informuje, że w dniu 04.02.2020 r. o godzinie 10:10 dokonano otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-01-28 13:55 Bożena Wołowczyk Sprostowanie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 22.01.2020 r.

Sprostowanie wyjaśń [...].pdf

2020-01-28 13:51 Bożena Wołowczyk
INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zmiana terminu skład [...].pdf

2020-01-28 13:49 Bożena Wołowczyk Ogłoszenie o zmianie

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-01-22 14:50 Bożena Wołowczyk SPROSTOWANIE INFORMACJI O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zmiana terminu skład [...].pdf

2020-01-22 14:40 Bożena Wołowczyk Działając zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2020-01-22 14:22 Bożena Wołowczyk Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.

Zmiana terminu skład [...].pdf

2020-01-22 14:21 Bożena Wołowczyk Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 783