Proceeding: PN 03/20 PN 03/20 – dostawa leków II i III - dogrywka

Deadlines:
Posted : 07-01-2020 12:15:00
Placing offers: 22-01-2020 09:00:00
Opening offers : 22-01-2020 09:05:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
załn nr 1 PN 0320.pdf pdf 77.2 2020-01-07 12:15:50 Proceeding
ZAL_4_i_ZAL_5_do_SIWZ.pdf pdf 80.49 2020-01-07 12:15:50 Proceeding
ZAL 2 formularz oferty leki II i III.pdf pdf 135.66 2020-01-07 12:15:50 Proceeding
SIWZ 0320.pdf pdf 312.98 2020-01-07 12:15:50 Proceeding
SIWZ 0320.BES.pdf pdf 332.64 2020-01-07 12:15:50 Proceeding
JEDZ zał. nr 3.pdf pdf 184.74 2020-01-07 12:15:50 Proceeding
2020-OJS004-004222-pl.pdf pdf 760.19 2020-01-07 12:15:50 Proceeding
Wybór ofert 0320.BES.pdf pdf 114.57 2020-02-13 12:18:18 Public message
informacja z otwarcia oferty dodatkowej — 3.pdf pdf 37.77 2020-02-12 11:31:21 Public message
informacja z otwarcia oferty dodatkowej.BES.pdf pdf 59.94 2020-01-31 10:03:40 Public message
zestawienie ofert dostawa leków II i III dOGRYWKA po korekcie wartosci brutto Farmacola.pdf pdf 38.16 2020-01-23 12:21:32 Public message
zestawienie ofert dostawa leków II i III dOGRYWKA.BES.pdf pdf 58 2020-01-22 11:33:12 Public message
2020-OJS009-016619-pl.pdf pdf 75.78 2020-01-14 13:11:41 Public message
ENTERODR._ charakterystyka.pdf pdf 133.54 2020-01-14 13:09:45 Public message
pytania i odpowiedzi V 0320.BES.pdf pdf 107.31 2020-01-14 13:09:45 Public message
pytania i odpowiedzi IV 0320.BES.pdf pdf 107.82 2020-01-13 07:24:55 Public message
pytania i odpowiedzi III 0320.BES.pdf pdf 112.7 2020-01-10 11:42:11 Public message
pytania i odpowiedzi I 0320.BES.pdf pdf 106.55 2020-01-09 08:05:42 Public message
zmina terminu I0320.docx docx 8.19 2020-01-10 08:30:03 Public message
pytania i odpowiedzi II 0320.BES.pdf pdf 113.7 2020-01-10 07:52:14 Public message
korekta wadium - zadanie nr 11.BES.pdf pdf 109.22 2020-01-10 07:51:38 Public message

Announcements

2020-02-13 12:18 Agnieszka Bolewska Wybór ofert z dn. 13.02.2020r.

Wybór ofert 0320.BES [...].pdf

2020-02-12 11:31 Agnieszka Bolewska Informacja o złożeniu ofert dodatkowych dla zadania nr 3

informacja z otwarci [...].pdf

2020-01-31 10:03 Agnieszka Bolewska Informacja ze złożenia ofert dodatkowych dla zadania nr 4 i 6

informacja z otwarci [...].pdf

2020-01-27 07:38 Agnieszka Bolewska Zamawiający informuje, iż w zestawieniu złożonych oferty po korekcie, jest błąd

W zadaniu nr 4 dla hurtowni Farmacol podano wartość gross 194 421,16 zł, po dodaniu podatku
VAT do wartości net powinno być : 194 421,60 zł brutto.
W zadaniu nr 36 dla hurtowni Farmacol podano wartość gross 2 323,62 zł, po dodaniu podatku
VAT do wartości net powinno być : 23 236,20 zł brutto.
2020-01-23 12:21 Agnieszka Bolewska Zestawienie ofert po korekcie wartości gross dla Farmacola

zestawienie ofert d [...].pdf

2020-01-22 11:33 Agnieszka Bolewska Zestawienie Ofert z dn. 22.01.2020r.

zestawienie ofert d [...].pdf

2020-01-14 13:11 Agnieszka Bolewska Korekta do zadania nr 11 - wadium i wartość szacunkowa - ogłoszenie

2020-OJS009-016619-p [...].pdf

2020-01-14 13:09 Agnieszka Bolewska Pytania i odpowiedzi V

ENTERODR._ charakter [...].pdf

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2020-01-13 07:24 Agnieszka Bolewska Pytania i odpowiedzi IV

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2020-01-10 11:42 Agnieszka Bolewska Pytania i odpowiedzi III

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2020-01-10 08:30 Agnieszka Bolewska Zmiana terminu na 22.01.2020r.

zmina terminu I0320. [...].docx

2020-01-10 07:52 Agnieszka Bolewska Pytania i odpowiedzi II

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2020-01-10 07:51 Agnieszka Bolewska Korekta wadium dla zadania nr 11 oraz wartości szacunkowej

korekta wadium - zad [...].pdf

2020-01-09 08:05 Agnieszka Bolewska Pytania i odpowiedzi I

pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 615