Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-7175/19/373/AG ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

Robert Burasiński
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Published : 23-12-2019 09:10:31
Placing offers : 27-01-2020 14:00:00
Offers opening : 27-01-2020 14:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. Informacje o składaniu podpisu elektronicznego znajdują się tutaj: bit.ly/podpis_elektroniczny


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 228.81 2019-12-23 09:13:14 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 1148.67 2019-12-23 09:13:28 Proceeding
Załącznik nr 7 do SIWZ.pdf pdf 1927.9 2019-12-23 09:13:28 Proceeding
Załącznik nr 8 do SIWZ.pdf pdf 101.07 2019-12-23 09:13:29 Proceeding
Załączniki do edycji.doc doc 401.5 2019-12-23 09:13:29 Proceeding
Nowy Załącznik nr 1A do SIWZ - Załącznik do edycji.doc doc 204.5 2020-01-10 16:56:13 Public message
Załącznik nr 8 do SIWZ - po zmianie.pdf pdf 106.38 2020-01-10 16:56:13 Public message
Załącznik nr 7 do SIWZ - Zadanie nr 1 - po zmianie.pdf pdf 493.55 2020-01-10 16:56:13 Public message
Zmiana SIWZ - 10.01.2020 r..pdf pdf 89.48 2020-01-10 16:56:13 Public message
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 68.53 2020-01-14 10:09:53 Public message
Zmiana SIWZ - 14.01.2020 r..pdf pdf 45.71 2020-01-14 10:11:28 Public message
Załącznik do edycji - Wzór-Załącznik do informacji z otwarcia ofert.doc doc 99 2020-01-27 16:08:51 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 248.86 2020-01-27 16:08:51 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania - zad. nr 2.pdf pdf 53.27 2020-01-30 15:59:20 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - zad. nr 4-5 i 8.pdf pdf 194.78 2020-02-13 15:42:12 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - zad. nr 1, 3 i 6.pdf pdf 192.87 2020-02-20 15:16:13 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - zad. nr 7.pdf pdf 79.27 2020-02-24 13:50:52 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 255.38 2020-03-11 09:23:41 Public message

Announcements

2020-03-11 09:23 Robert Burasiński Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-02-24 13:50 Robert Burasiński Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zad. 7

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-02-20 15:16 Robert Burasiński Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zad. 1, 3 i 6.

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-02-13 15:42 Robert Burasiński Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zad. 4-5 i 8

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-01-30 15:59 Robert Burasiński Informacja o unieważnieniu postępowania na zad. nr 2

Informacja o unieważ [...].pdf

2020-01-27 16:08 Robert Burasiński Informacja z otwarcia ofert

Załącznik do edycji [...].doc

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-01-14 10:11 Robert Burasiński Zmiana SIWZ - 14.01.2020 r.

Zmiana SIWZ - 14.01. [...].pdf

2020-01-14 10:09 Robert Burasiński Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Ogłoszenie zmian lub [...].pdf

2020-01-10 16:56 Robert Burasiński Zmiana SIWZ - 10.01.2020 r.

Nowy Załącznik nr 1A [...].doc

Załącznik nr 8 do SI [...].pdf

Załącznik nr 7 do SI [...].pdf

Zmiana SIWZ - 10.01. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 826