Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-73/19 Dostawy artykułów medycznych (m.in. igły do hemodializy, worki stomijne, butelki do przechowywania pokarmu matki, przyrządy do podaży diety) i parafiny granulowanej - AE/ZP-27-73/19

Deadlines:
Published : 19-12-2019 11:15:39
Placing offers : 27-01-2020 10:00:00
Offers opening : 27-01-2020 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ wraz z załącznikami oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. Informacje o składaniu podpisu elektronicznego znajdują się tutaj: bit.ly/podpis_elektroniczny

Załączniki do postępowania:

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Formularz  Ofertowy

4. Załącznik Nr 1 - Formularz  Cenowy

5. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu

6. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

7. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy

8. Załącznik Nr 5 - Wykaz dostaw

 

Poniżej pliki zawierające wyżej wymienione załączniki.Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 92 2019-12-19 11:20:12 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 265.97 2019-12-19 11:20:12 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 750.09 2019-12-19 11:20:12 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 33 2019-12-19 11:20:12 Proceeding
Załącznik Nr 2.pdf pdf 86.05 2019-12-19 11:20:12 Proceeding
Załącznik Nr 2.xml xml 126.6 2019-12-19 11:20:12 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 59 2019-12-19 11:20:12 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 42 2019-12-19 11:20:12 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 84.5 2019-12-19 11:20:12 Proceeding
73_Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ .PDF PDF 57.29 2019-12-30 11:46:27 Public message
Pytania i odpowiedzi do SIWZ .PDF PDF 53.63 2019-12-30 13:40:37 Public message
Pytania i odpowiedzi do SIWZ.PDF PDF 56.46 2020-01-08 14:30:31 Public message
Informacja z otwarcia ofert.PDF PDF 190.5 2020-01-27 14:44:00 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Platforma Zakupowa.PDF PDF 274.57 2020-03-13 14:22:27 Public message

Announcements

2020-03-13 14:22 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1-5 oraz o unieważnieniu postępowania w Pakiecie Nr 6.

Informacja o wyborze [...].PDF

2020-01-27 14:44 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2020-01-08 14:30 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ.

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2019-12-30 13:40 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ.

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2019-12-30 11:46 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ.

73_Pytania i odpowie [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1214