Proceeding: OSP.271.4.2019 Dostawa średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dobrzycy

Przetargi OSP Dobrzyca
Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzycy
Deadlines:
Published : 17-12-2019 12:32:00
Placing offers : 17-01-2020 12:00:00
Offers opening : 17-01-2020 12:05:00
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. Informacje o składaniu podpisu elektronicznego znajdują się tutaj: bit.ly/podpis_elektroniczny

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
JEDZ.xml xml 135.63 2019-12-17 12:32:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 134.6 2019-12-17 12:32:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 1436.99 2019-12-17 12:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 268 2019-12-17 12:32:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.doc doc 297.5 2019-12-17 12:32:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Projekt umowy.pdf pdf 784.8 2019-12-17 12:32:00 Proceeding
Zmiana treści SIWZ nr 1.pdf pdf 234.85 2019-12-20 07:44:17 Public message
SIWZ OSP zmiana.pdf pdf 1511.04 2019-12-20 07:45:07 Public message
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia_zmiana.doc doc 268 2019-12-20 07:46:44 Public message
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy_zmiana.doc doc 297 2019-12-20 07:47:18 Public message
Wyjaśnienia nr 2.pdf pdf 99.72 2019-12-23 12:51:07 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 69.06 2019-12-24 09:10:08 Public message
Wyjaśnienia nr 3.pdf pdf 90.04 2019-12-24 13:34:40 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 401.16 2020-01-17 16:20:11 Public message
Informacja o wyborze ofert pz.pdf pdf 1132.11 2020-01-28 08:09:39 Public message

Announcements

2020-01-28 08:09 Przetargi OSP Dobrzyca Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-01-17 16:20 Przetargi OSP Dobrzyca Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-12-24 13:34 Przetargi OSP Dobrzyca Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3

Wyjaśnienia nr 3.pdf

2019-12-24 09:10 Przetargi OSP Dobrzyca Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2019-12-23 12:51 Przetargi OSP Dobrzyca Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2

Wyjaśnienia nr 2.pdf

2019-12-20 07:47 Przetargi OSP Dobrzyca Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy po zmianie

Załącznik nr 2 - For [...].doc

2019-12-20 07:46 Przetargi OSP Dobrzyca Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia po zmianie

Załącznik nr 1 - Opi [...].doc

2019-12-20 07:45 Przetargi OSP Dobrzyca SIWZ po zmianie

SIWZ OSP zmiana.pdf

2019-12-20 07:44 Przetargi OSP Dobrzyca Zmiana treść SIWZ nr 1

Zmiana treści SIWZ n [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 995