Proceeding: PN 71/2019 Dostawa wyrobów medycznych (obłożenia sterylne)

Deadlines:
Posted : 05-12-2019 09:07:02
Placing offers: 20-01-2020 10:00:00
Opening offers : 20-01-2020 10:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. Informacje o składaniu podpisu elektronicznego znajdują się tutaj: bit.ly/podpis_elektroniczny


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Wzór Zalącznika nr 9 do SIWZ - JEDZ.doc doc 188 2019-12-05 09:08:12 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ.xls xls 117 2019-12-05 09:08:06 Proceeding
SIWZ PN 71-2019.docx docx 60.89 2019-12-05 09:08:03 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu PN 71-2019.pdf pdf 140.53 2019-12-05 09:08:00 Proceeding
Rozstrzygnięcie postępowania II PN 71--2019.pdf pdf 58.3 2020-02-21 09:26:37 Public message
Rozstrzygnięcie postępowania PN 71-2019.pdf pdf 72.06 2020-02-12 11:40:37 Public message
Załącznik nr 1 do SIWZ- modyfikacja III 16.01.2020.xls xls 143 2020-01-16 12:48:48 Public message
Informcja z otwarcia ofert PN-71-2019.doc doc 61.5 2020-01-20 11:54:39 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia PN 71-2019.pdf pdf 69.61 2020-01-07 08:11:43 Public message
Odpowiedzi na pytania PN 71-2019.pdf pdf 290.09 2020-01-02 13:41:28 Public message
SIWZ PN 71-2019 modyfikacja.docx docx 77.06 2020-01-02 13:41:28 Public message
Zmiana terminu -PN -71-2019.doc doc 78.5 2020-01-02 13:41:28 Public message
Załącznik nr 1 do SIWZ- modyfikacja II 30.12.2019.xls xls 143 2019-12-30 10:46:12 Public message
Zmiana terminu PN 71-2019.pdf pdf 40.99 2019-12-27 09:13:05 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia PN 71-2019.pdf pdf 69.1 2019-12-27 09:13:05 Public message
Załącznik nr 1 do SIWZ- modyfikacja 11.12.2019.xls xls 122.5 2019-12-11 12:27:48 Public message

Announcements

2020-02-21 09:26 Aleksandra Mrówka Rozstrzygnięcie postępowania II PN 71/2019

Rozstrzygnięcie post [...].pdf

2020-02-12 11:40 Aleksandra Mrówka Rozstrzygnięcie postępowania PN 71/2019

Rozstrzygnięcie post [...].pdf

2020-01-20 11:54 Aleksandra Mrówka Informacja z otwarcia ofert PN 71/2019

Informcja z otwarcia [...].doc

2020-01-16 12:48 Aleksandra Mrówka Modyfikacja III załącznika nr 1 do SIWZ PN 71/2019

Załącznik nr 1 do SI [...].xls

2020-01-07 08:11 Aleksandra Mrówka Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia PN 71-2019

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-01-02 13:41 Aleksandra Mrówka Odpowiedzi na pytania, modyfikacja SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert PN 71/2019

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

SIWZ PN 71-2019 mody [...].docx

Zmiana terminu -PN - [...].doc

2019-12-30 10:46 Aleksandra Mrówka Modyfikacja II załącznika nr 1 do SIWZ PN 71/2019

Załącznik nr 1 do SI [...].xls

2019-12-27 09:13 Aleksandra Mrówka Zmiana terminu składania i otwarcia ofert w postępowaniu PN 71/2019

Zmiana terminu PN 71 [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2019-12-11 12:27 Aleksandra Mrówka Modyfikacja załącznika nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SI [...].xls

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 914