Proceeding: 40/PN/2019 Zakup i dostawa pierwszego wyposażenia szpitala

Marzena Wacławik
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Deadlines:
Published : 03-12-2019 13:57:13
Placing offers : 13-12-2019 11:00:00
Offers opening : 13-12-2019 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. Informacje o składaniu podpisu elektronicznego znajdują się tutaj: bit.ly/podpis_elektroniczny


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 11005.35 2019-12-03 13:58:40 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 9615.09 2019-12-03 13:58:46 Proceeding
ZAŁ NR4 -Asortymentowo-cenowy.docx docx 269.3 2019-12-03 13:59:07 Proceeding
ZAŁ1-formularz oferty.odt odt 21.3 2019-12-03 13:59:07 Proceeding
załącznik nr2-JEDZ.doc doc 177.5 2019-12-03 13:59:07 Proceeding
zalacznik nr3 projekt umowy.pdf pdf 5610.95 2019-12-03 13:59:14 Proceeding
ZAŁ NR4 -Asortymentowo-cenowy PO MODYFIKACJI.docx docx 269.67 2019-12-04 12:23:48 Public message
informacja o modyfikaacji załącznika nr4 do SIWZ.pdf pdf 372.65 2019-12-04 12:23:48 Public message
pyt_odp.pdf pdf 10660.42 2019-12-05 18:24:38 Public message
pyt_odp zestaw 2.pdf pdf 611.11 2019-12-05 18:24:38 Public message
modyfikacja_2.pdf pdf 540.69 2019-12-06 13:18:20 Public message
Umowa dostawa sprzętu- 2019.11.14 ver 3-1 projekt z dnia 10 grudnia..doc doc 165.5 2019-12-10 16:40:50 Public message
modyfikacja umowy.pdf pdf 356.79 2019-12-10 16:40:50 Public message
modyfikacja_3.pdf pdf 725.58 2019-12-11 09:48:43 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 2105.53 2019-12-13 13:23:46 Public message
wynik postępowania.pdf pdf 2009.95 2019-12-13 19:57:52 Public message

Announcements

2019-12-13 19:57 Marzena Wacławik wynik postępowania 40/PN/2019

wynik postępowania.p [...].pdf

2019-12-13 13:23 Marzena Wacławik informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2019-12-11 09:48 Marzena Wacławik modyfikacja 3

modyfikacja_3.pdf

2019-12-10 16:40 Marzena Wacławik modyfikacja załącznika nr3 -projektu umowy

Umowa dostawa sprzęt [...].doc

modyfikacja umowy.pd [...].pdf

2019-12-06 13:18 Marzena Wacławik modyfikacja_2

modyfikacja_2.pdf

2019-12-05 18:24 Marzena Wacławik odpowiedzi na zadane pytania zestaw 1 i zestaw 2

pyt_odp.pdf

pyt_odp zestaw 2.pdf

2019-12-04 12:23 Marzena Wacławik informacja o modyfikacji załącznika nr4 do SIWZ i załącznik nr 4 po modyfikacji

ZAŁ NR4 -Asortymento [...].docx

informacja o modyfik [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2176