Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP– 2/2019 Realizacja projektu wdrożenia e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu „Telemetria na służbie mieszkańców – uruchomienie usług elektronicznych przez Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Łukasz Zieliński
Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 29-11-2019 12:35:00
Placing offers : 17-01-2020 10:00:00
Offers opening : 17-01-2020 11:00:00
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawcy. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.  


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 141.26 2019-11-29 12:35:00 Proceeding
0.5 25.11.19 SIWZ.pdf pdf 325.91 2019-11-29 12:35:00 Proceeding
1_0_OPZ.pdf pdf 251.95 2019-11-29 12:35:00 Proceeding
1_1_OPZ_euslugi.pdf pdf 212.87 2019-11-29 12:35:00 Proceeding
1_2_OPZ_ebok.pdf pdf 157.67 2019-11-29 12:35:00 Proceeding
1_3_OPZ_system_nadzoru.pdf pdf 160.36 2019-11-29 12:35:00 Proceeding
1_4_OPZ_wodomierze.pdf pdf 130.71 2019-11-29 12:35:00 Proceeding
1_5_OPZ_moduly.pdf pdf 128.78 2019-11-29 12:35:00 Proceeding
2_Formularz oferty.docx docx 118.89 2019-11-29 12:35:00 Proceeding
3_Formularz cenowy załącznik.doc doc 141.5 2019-11-29 12:35:00 Proceeding
4_Formularz wymagań funkcjonalnych załącznik.doc doc 49 2019-11-29 12:35:00 Proceeding
5_Wykaz zamówień.doc doc 66.5 2019-11-29 12:35:00 Proceeding
6_Wykaz osób.doc doc 37.5 2019-11-29 12:35:00 Proceeding
7_Grupa kapitałowa.doc doc 60.5 2019-11-29 12:35:00 Proceeding
8_1 Harmonogram.doc doc 154 2019-11-29 12:35:00 Proceeding
8_Projekt umowy.pdf pdf 241.48 2019-11-29 12:35:00 Proceeding
9_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc doc 62 2019-11-29 12:35:00 Proceeding
10_ JEDZ.xml xml 136.58 2019-11-29 12:35:00 Proceeding
10_JEDZ.pdf pdf 84 2019-11-29 12:35:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia treści SIWZ 31-12-2019.pdf pdf 270.38 2019-12-31 10:49:27 Public message
Ogłoszenie zmiana 1 31.12.19.pdf pdf 73.66 2019-12-31 10:51:14 Public message
Zmiana ogłoszenia 3.1.2020.pdf pdf 70.66 2020-01-03 12:10:07 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 190.1 2020-01-17 12:49:35 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 136.03 2020-02-04 14:19:47 Public message

Announcements

2020-02-04 14:19 Łukasz Zieliński Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2020-01-17 12:49 Łukasz Zieliński Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-01-03 12:10 Łukasz Zieliński Ogłoszenie o zmianie

Zmiana ogłoszenia 3. [...].pdf

2019-12-31 10:51 Łukasz Zieliński Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie zmiana 1 [...].pdf

2019-12-31 10:49 Łukasz Zieliński Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1083