Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 180/19 „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła ”WOŁOMIN” na trasie S-8” - przewidziane do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020 – nr postępowania 180/19

Deadlines:
Published : 29-11-2019 10:55:00
Placing offers : 13-03-2020 10:00:00
Offers opening : 13-03-2020 11:00:00
Procedure:
Type: Construction work

Requirements and specifications

Dokumentacja projektowa dostępna jest pod linkiem:

https://drive.google.com/drive/folders/1JXK5C58Sw-sTrN11jSDmrNgmDyU96FaF 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
część 2 siwz-oferta z wzorami załączników_wersja edytowalna 180 19.docx docx 96.51 2019-11-29 10:55:00 Proceeding
formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 180 19.doc doc 212 2019-11-29 10:55:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu 180 19.pdf pdf 150.32 2019-11-29 10:55:00 Proceeding
siwz 180 19.pdf pdf 4744.47 2019-11-29 10:55:00 Proceeding
ogłoszenie o sprostowaniu wysłane do publikacji z dnia 12.12.2019 r..pdf pdf 73 2019-12-12 11:07:59 Public message
zał. do pytania nr 3.pdf pdf 178 2019-12-12 11:07:59 Public message
odpowiedzi na pytania do siwz z dnia 12.12.2019 r..pdf pdf 433.06 2019-12-12 11:07:59 Public message
ogłoszenie o sprostowaniu_2_ wysłane do publikacji z dnia 12.12.2019 r..pdf pdf 72.69 2019-12-12 14:10:19 Public message
uzupełnienie do odpowiedzi z dnia 12.12.2019 r.-modyfikacja siwz.pdf pdf 124.61 2019-12-12 14:10:19 Public message
ogłoszenie o sprostowaniu_1 oraz_2 opublikowane w dniu 17.12.2019r..pdf pdf 74.93 2019-12-17 09:51:39 Public message
pytania i odpowiedzi_2_zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 326.98 2019-12-31 09:23:06 Public message
ogłoszenie o sprostowaniu wysłane do publikacji z dnia 31.12.2019 r._zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 75.57 2019-12-31 09:23:06 Public message
ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane w dniu 02.01.2020 r..pdf pdf 73.59 2020-01-02 09:11:52 Public message
zał. nr 1 do odpowiedzi z dnia 24.01.2020 r._pwik_ważność uzgodnienia.pdf pdf 55.77 2020-01-24 11:40:45 Public message
aktualny wzór_część 2 siwz-oferta z wzorami załączników_wersja edytowalna 180 19.docx docx 96.56 2020-01-24 11:40:45 Public message
ogłoszenie o sprostowaniu wysłane do publikacji z dnia 24.01.2020 r..pdf pdf 81.86 2020-01-24 11:40:45 Public message
pytania i odpowiedzi 3 z dnia 24.01.2020r._ponowna zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 3612.44 2020-01-24 11:40:45 Public message
ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane w dniu 28.01.2020 r..pdf pdf 78.59 2020-01-28 09:04:38 Public message
pytania i odpowiedzi 4 z dnia 30.01.2020r..pdf pdf 224.72 2020-01-30 11:35:57 Public message
załączniki do odpowiedzi na pytania do siwz z dnia 10.02.2020r.7z 7z 14964.51 2020-02-10 14:18:26 Public message
odpowiedzi na pytania do siwz z dnia 10.02.2020 r..pdf pdf 1572.67 2020-02-10 14:18:26 Public message
pismo z dnia 04.02.2020 r._zmiana siwz oraz zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 302.01 2020-02-04 11:26:13 Public message
ogłoszenie o sprostowaniu wysłane do publikacji z dnia 04.02.2020 r._zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 76.14 2020-02-04 11:26:13 Public message
ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane w dniu 07.02.2020 r..pdf pdf 73.72 2020-02-07 09:16:15 Public message
odpowiedzi na pytania do siwz z dnia 13.02.2020 r._zmiana wzoru umowy.pdf pdf 788.4 2020-02-13 12:37:23 Public message
ogłoszenie o sprostowaniu wysłane do publikacji z dnia 26.02.2020 r._zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 76.26 2020-02-26 13:47:39 Public message
odpowiedzi na pytania do siwz z dnia 26.02.2020 r.-zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 186.21 2020-02-26 13:47:39 Public message
ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane w dniu 02.03.2020 r..pdf pdf 74.07 2020-03-02 09:20:47 Public message
odpowiedzi na pytania do siwz z dnia 11.03.2020 r..pdf pdf 95.78 2020-03-11 13:49:07 Public message
informacja z otwarcia ofert 180 19_13.03.2020r..pdf pdf 179.66 2020-03-13 14:12:52 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.04.2020r..pdf pdf 183.1 2020-04-28 13:53:58 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w dniu 15.05.2020r..pdf pdf 115.69 2020-05-15 09:33:34 Public message

Announcements

2020-05-15 09:33 Samanta Skwarczyńska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 15.05.2020 r.

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-04-28 13:53 Samanta Skwarczyńska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.04.2020 r.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-03-13 14:12 Samanta Skwarczyńska Informacja z otwarcia ofert w dniu 13.03.2020 r.

informacja z otwarci [...].pdf

2020-03-11 13:49 Samanta Skwarczyńska Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 11.03.2020 r.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-03-02 09:20 Samanta Skwarczyńska Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane w dniu 02.03.2020 r.

ogłoszenie o sprosto [...].pdf

2020-02-26 13:47 Samanta Skwarczyńska Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 26.02.2020 r.- zmiana terminu składania ofert

ogłoszenie o sprosto [...].pdf

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-02-13 12:37 Samanta Skwarczyńska Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 13.02.2020 r. wraz ze zmianą zapisów we wzorze umowy.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-02-10 14:18 Samanta Skwarczyńska Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 10.02.2020 r.

załączniki do odpowi [...].7z

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-02-07 09:16 Samanta Skwarczyńska Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane w dniu 07.02.2020 r.

ogłoszenie o sprosto [...].pdf

2020-02-04 11:26 Samanta Skwarczyńska Zmiana w zakresie Części V SIWZ - Warunki ogólne dla umów na wykonanie robót budowlanych oraz zmiana terminu składania ofert.

pismo z dnia 04.02.2 [...].pdf

ogłoszenie o sprosto [...].pdf

2020-01-30 11:35 Samanta Skwarczyńska Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 30.01.2020 r.

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2020-01-28 09:04 Samanta Skwarczyńska Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane w dniu 28.01.2020 r.

ogłoszenie o sprosto [...].pdf

2020-01-24 11:40 Samanta Skwarczyńska Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 24.01.2020 r. - ponowna zmiana terminu składania ofert.

zał. nr 1 do odpowie [...].pdf

aktualny wzór_część [...].docx

ogłoszenie o sprosto [...].pdf

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2020-01-02 09:11 Samanta Skwarczyńska Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane w dniu 02.01.2020 r.

ogłoszenie o sprosto [...].pdf

2019-12-31 09:23 Samanta Skwarczyńska Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 31.12.2019 r. - zmiana terminu składania ofert.

pytania i odpowiedzi [...].pdf

ogłoszenie o sprosto [...].pdf

2019-12-17 09:51 Dział Zamówień Publicznych ogłoszenie o sprostowaniu_1 oraz_2 opublikowane w dniu 17.12.2019r.

ogłoszenie o sprosto [...].pdf

2019-12-12 14:10 Samanta Skwarczyńska Uzupełnienie do odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 12.12.2019 r. - modyfikacja SIWZ.

ogłoszenie o sprosto [...].pdf

uzupełnienie do odpo [...].pdf

2019-12-12 11:07 Samanta Skwarczyńska Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 12.12.2019 r.

ogłoszenie o sprosto [...].pdf

zał. do pytania nr 3 [...].pdf

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 10375