Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-68/19 Dostawy leków, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego oraz gazów medycznych

Deadlines:
Published : 28-11-2019 11:54:00
Placing offers : 09-01-2020 10:00:00
Offers opening : 09-01-2020 11:00:00
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ wraz z załącznikami  oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Załączniki do postępowania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Formularz  Ofertowy

4. Załącznik Nr 1 - Formularz  Cenowy

5. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu

6. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

7. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy

8. Załącznik Nr 5 - Wykaz dostaw

 

Poniżej pliki zawierające wyżej wymienione załączniki.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik Nr 1 Pakiety nr 39-41.xls xls 41.5 2019-11-28 11:54:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.pdf pdf 86.03 2019-11-28 11:54:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.xml xml 126.63 2019-11-28 11:54:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 57.5 2019-11-28 11:54:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 69 2019-11-28 11:54:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 85 2019-11-28 11:54:00 Proceeding
Formularz Ofertowy.doc doc 166 2019-11-28 11:54:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 778.36 2019-11-28 11:54:00 Proceeding
SIWZ.doc doc 378.5 2019-11-28 11:54:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 Pakiety nr 1-10.xls xls 147.5 2019-11-28 11:54:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 Pakiety nr 11-25.xls xls 61 2019-11-28 11:54:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 Pakiety nr 26-38.xls xls 50 2019-11-28 11:54:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do SIWZ.pdf pdf 1819.39 2019-12-09 13:05:00 Public message
Pytania i odpowiedzi do SIWZ.PDF PDF 354.32 2019-12-23 11:11:37 Public message
pytania i odpowiedzi do SIWZ - 20.12.2019.PDF PDF 1055.92 2019-12-20 11:29:17 Public message
Informacja z otwarcia ofert.PDF PDF 712.59 2020-01-09 14:36:29 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF PDF 5698.5 2020-03-16 14:06:47 Public message

Announcements

2020-03-16 14:06 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 1-18, 20-41 oraz o unieważnieniu postępowania w Pakiecie Nr 19.

Informacja o wyborze [...].PDF

2020-01-09 14:36 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2019-12-23 11:11 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ.

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2019-12-20 11:29 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ - 20.12.2019

pytania i odpowiedzi [...].PDF

2019-12-09 13:05 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2388