Proceeding: „Dostawa wodomierzy wraz z zaprogramowanymi modułami radiowymi, dla ZWKiUK Sp. z o.o. w Świebodzinie z siedzibą przy ul. Młyńskiej 37, 66-200 Świebodzin”

Deadlines:
Published : 27-11-2019 13:56:00
Placing offers: 05-12-2019 11:45:00
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

"Dostawa wodomierzy wraz z zaprogramowanymi modułami radiowymi, dla ZWKiUK Sp. z o.o. w Świebodzinie z siedzibą przy ul. Młyńskiej 37, 66-200 Świebodzin” składająca się z nw. zadań: 

 Zadanie 1: 

 a) Dostawa wodomierzy –  234 szt., 

 b) Dostawa modułów radiowych z funkcją rejestratora  - 234 szt. 

 Zadanie 2: Wykonanie prac montażowych zaproponowanych modułów radiowych na wodomierzach w tym prac konfiguracyjnych pozwalających na współpracę modułów radiowych z wodomierzem oraz systemem zdalnego odczytu„Temetra” eksploatowanym przez Zamawiającego.

Osoba do kontaktu – Lucyna Nowak, tel. 68 382 24 12


Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na dostawę wodomierzy wraz z zaprogramowanymi modułami radiowymi, dla ZWKiUK Sp. z o.o. w Świebodzinie z siedzibą przy ul. Młyńskiej 37, 66-200 Świebodzin” w sekretariacie –pokój nr  109 w siedzibie Spółki do dnia 05.12.2019 r. do godz. 11:45. 

Otwarcie ofert odbędzie się o godz. 12:00.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
RODO.doc doc 69 2019-12-02 09:54:06 Proceeding
Wzór umowy.pdf pdf 781.36 2019-11-27 13:56:00 Proceeding
Formularz ofertowy.pdf pdf 408.58 2019-11-27 13:56:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 1804.56 2019-11-27 13:56:00 Proceeding
Formularz ofertowy.docx docx 19.14 2019-12-04 08:37:35 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

The number of page views: 725