Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 38/PN/2019 Część nr5-Zakup i dostawa Pierwszego wyposażenia szpitala

Marzena Wacławik
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Deadlines:
Published : 14-11-2019 18:20:00
Placing offers : 27-11-2019 11:00:00
Offers opening : 27-11-2019 11:05:00
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie 220-539087.pdf pdf 2490.18 2019-11-14 18:20:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 9039.47 2019-11-14 18:20:00 Proceeding
zał nr3 projekt umowy.pdf pdf 5157.42 2019-11-14 18:20:00 Proceeding
ZAŁ NR4 -Asortymentowo-cenowy.docx docx 268.15 2019-11-14 18:20:00 Proceeding
ZAŁ1-formularz oferty.odt odt 18.18 2019-11-14 18:20:00 Proceeding
załącznik nr2-JEDZ.doc doc 177 2019-11-14 18:20:00 Proceeding
odp na zadane pytania.pdf pdf 15744.13 2019-11-19 16:15:01 Public message
zmiana terminu.pdf pdf 660.5 2019-11-20 14:07:32 Public message
odpowiedzi na zadane pytania część 2.pdf pdf 7657.83 2019-11-20 14:07:32 Public message
odp na pytania zestaw 3.pdf pdf 1143.82 2019-11-21 13:27:46 Public message
modyfikacja.pdf pdf 602.01 2019-11-22 17:32:21 Public message
informacja z otwarcia.pdf pdf 426.05 2019-11-27 14:19:04 Public message
odrzucenie oferty i uniewaqznienie postępowania.pdf pdf 456.32 2019-11-28 11:02:00 Public message

Announcements

2019-11-28 11:02 Marzena Wacławik informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania

odrzucenie oferty i [...].pdf

2019-11-27 14:19 Marzena Wacławik informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2019-11-22 17:32 Marzena Wacławik modyfikacja załącznika nr 4 do SIWZ

modyfikacja.pdf

2019-11-21 13:27 Marzena Wacławik Odpowiedzi na pytania zestaw 3 wraz z informacją o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

odp na pytania zesta [...].pdf

2019-11-20 14:07 Marzena Wacławik Odpowiedzi na zadane pytania i zmiana terminu składania ofert

zmiana terminu.pdf

odpowiedzi na zadane [...].pdf

2019-11-19 16:15 Marzena Wacławik Odpowiedzi na zadane pytania

odp na zadane pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1801