Proceeding: 2019/S 217-533535 Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. Uroczej 6-8 w Bydgoszczy, znak sprawy 2019/S 217-533535

Deadlines:
Published : 12-11-2019 10:12:00
Placing offers : 12-12-2019 13:00:00
Offers opening : 12-12-2019 13:05:00
Procedure:
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu: 


Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. Uroczej 6-8  w Bydgoszczy, znak sprawy 2019/S 217-533535


 W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz załączniki do SIWZ.

 Aby otworzyć plik zawierający Załącznik nr 1 do SIWZ, należy zapisać wszystkie załączniki oznaczone "Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt wykonawczy", a cała zawartość będzie możliwa do podglądu w pliku "Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt wykonawczy.zip"


Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

Informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2019-11-11 Ogłoszenie 2019_S 217-533535.pdf pdf 159.71 2019-11-12 10:12:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 474.48 2019-11-12 10:12:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt Wykonawczy.zip.001 001 9216 2019-11-12 10:12:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt Wykonawczy.zip.002 002 9216 2019-11-12 10:12:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt Wykonawczy.zip.003 003 5717.02 2019-11-12 10:12:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc doc 185.5 2019-11-12 10:12:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz oferty.doc doc 45 2019-11-12 10:12:00 Proceeding
Załącznik nr 4 – Wzór umowy na roboty budowlane.pdf pdf 502.38 2019-11-12 10:12:00 Proceeding
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót - wzór.xlsx xlsx 26.86 2019-11-12 10:12:00 Proceeding
Oświadczenie kierownika budowy - wzór.docx docx 593.02 2019-11-12 10:12:00 Proceeding
Wykaz podstawowych dokumentów odbiorowych sieci i przyłączy ciepłowniczych - wzór.docx docx 98 2019-11-12 10:12:00 Proceeding
2019-12-12 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 307.96 2019-12-12 14:15:22 Public message
2020-01-16 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 449.38 2020-01-16 09:24:01 Public message

Announcements

2020-01-16 09:24 Agata Budzyńska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku:

2020-01-16 Informacj [...].pdf

2019-12-12 14:15 Magdalena Urban 2019-12-12 Informacja z otwarcia ofert

2019-12-12 Informacj [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 660