Proceeding: PN/UZP/TT/1/2019 Dostawa dziesięciu fabrycznie nowych niskopodłogowych dwuosiowych autobusów komunikacji miejskiej w 2020 roku dla PKM, Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

Patrycja Gałuszka
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gliwicach Department: TT
Deadlines:
Published : 08-11-2019 09:35:00
Placing offers : 14-01-2020 09:30:00
Offers opening : 14-01-2020 10:00:00
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 145.96 2019-11-08 09:35:00 Proceeding
SIWZ_BUS_10x12m.pdf pdf 4813.12 2019-11-08 09:35:00 Proceeding
Wytyczne dotyczące okablowania w pojazdach dla urządzeń mobilnych ŚKUP.pdf pdf 87 2019-11-08 09:35:00 Proceeding
SIWZ_BUS_10x12m Formularz.docx docx 731.43 2019-11-08 09:35:00 Proceeding
2019_12_05 odpowiedzi na pytania Wykonawców od nr 1 do nr 56.pdf pdf 2136.38 2019-12-05 10:34:25 Public message
2019_12_05 zmiany do SIWZ od nr 1 do nr 25.pdf pdf 1552.51 2019-12-05 10:35:06 Public message
2019_12_05 SIWZ_BUS_10x12m Formularz.docx docx 733.69 2019-12-05 10:36:47 Public message
2019_12_05 ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 79.67 2019-12-05 10:37:31 Public message
2019_12_16 zmiana nr 26 do SIWZ.pdf pdf 966.95 2019-12-16 12:43:18 Public message
2019_12_16 ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 72.93 2019-12-16 12:44:17 Public message
2019_12_19 odpowiedzi na pytania Wykonawców od nr 57 do 82.pdf pdf 2788.87 2019-12-19 13:19:36 Public message
2019_12_19 zmiany do SIWZ od nr 27 do nr 39.pdf pdf 725.34 2019-12-19 13:20:15 Public message
2019_12_19 ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 71.29 2019-12-19 13:20:50 Public message
2020_01_14 informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 929.35 2020-01-14 12:22:49 Public message
2020_02_12 zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.pdf pdf 401.85 2020-02-12 14:52:16 Public message

Announcements

2020-02-12 14:52 Patrycja Gałuszka Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

2020_02_12 zawiadomi [...].pdf

2020-01-14 12:22 Patrycja Gałuszka Informacja z otwarcia ofert

2020_01_14 informacj [...].pdf

2019-12-19 13:20 Patrycja Gałuszka Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

2019_12_19 ogłoszeni [...].pdf

2019-12-19 13:20 Patrycja Gałuszka Zmiany do SIWZ od nr 27 do nr 39

2019_12_19 zmiany do [...].pdf

2019-12-19 13:19 Patrycja Gałuszka Odpowiedzi na pytania Wykonawców od nr 57 do 82

2019_12_19 odpowiedz [...].pdf

2019-12-16 12:44 Patrycja Gałuszka Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

2019_12_16 ogłoszeni [...].pdf

2019-12-16 12:43 Patrycja Gałuszka Zmiana nr 26 do SIWZ

2019_12_16 zmiana nr [...].pdf

2019-12-05 10:37 Patrycja Gałuszka Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

2019_12_05 ogłoszeni [...].pdf

2019-12-05 10:36 Patrycja Gałuszka FORMULARZ OFERTOWY z uwzględnieniem zmian z dnia 05.12.2019 r.

2019_12_05 SIWZ_BUS_ [...].docx

2019-12-05 10:35 Patrycja Gałuszka Zmiany do SIWZ od nr 1 do nr 25

2019_12_05 zmiany do [...].pdf

2019-12-05 10:34 Patrycja Gałuszka Odpowiedzi na pytania Wykonawców od nr 1 do nr 56

2019_12_05 odpowiedz [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 3333