Proceeding: Prace remontowe 6-ciu pomieszczeń biurowych w budynku Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp.

Małgorzata Węsierska
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Division: Wydział Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Posted : 07-11-2019 15:18:00
Placing offers: 12-11-2019 07:30:00
Opening offers : 12-11-2019 07:35:00
Tryb:
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Adres dostawy: 

Komenda Powiatowa Policji w Środzie Wlkp., ul. Harcerska 22, Środa Wlkp.


WYMAGANIA WYSTAWIAJĄCEGO

1. Osoba do kontaktu : Małgorzata Węsierska (61) 8412689 

2. Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie wykonawcy . 

3. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres. 

4. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie: https://www.platformazakupowa.pl

5. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy. 

6. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia. 

7. Oferent który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty (terminowość, zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu. 

8. Termin realizacji robót podany w ogłoszeniu.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Projekt Umowy-Zlecenia.pdf pdf 32.87 2019-11-07 15:18:00 Małgorzata Węsierska Proceeding
Przedmiar - Prace wykończeniowe pomieszczeń biurowych KPP Środa Wlkp..pdf pdf 189.42 2019-11-07 15:18:00 Małgorzata Węsierska Ordered object

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Roboty wykończeniowe Szczegółowy zakres prac zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik

Przedmiar - Prace wy [...].pdf

1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2831 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Gwarancja - 60 m-cy, proszę potwierdzić (0)
4 Termin realizacji - do 16.12.2019 r., proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 177

Send a message