Proceeding: Roboty budowlane

Michał Filipiak
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Division: Wydział Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Posted : 07-11-2019 08:55:00
Placing offers: 12-11-2019 08:00:00
Opening offers : 12-11-2019 08:05:00
Tryb:
Kind: Construction work

Requirements and specifications


Przedmiotem zapytania jest wykonanie prac remontowych w KP Krzyż Wlkp przy ul. Sikorskiego 10


WYMAGANIA WYSTAWIAJĄCEGO
1. Osoba do kontaktu : Michał Filipiak 0618412469
2. Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie wykonawcy
3. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres
4. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/
5. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy
6. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia
7.Oferent który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty ( terminowość , zgodność z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu
8.Termin realizacji robót: 18.12.2019r.

9. Przedmiar robót w załączniku.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Przedmiar Krzyż Wlkp PDF.pdf pdf 955.76 2019-11-07 08:55:00 Michał Filipiak Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Roboty budowlane Naprawa dachu budynku garażowego i sufitu w KP Krzyż Wlkp 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2831 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 214

Send a message