Proceeding: Dostawa niszczarki, gilotyny oraz laminatora

Adam Woźniak
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Division: Sekcja zaopatrzenia
Deadlines:
Posted : 04-11-2019 12:09:00
Placing offers: 12-11-2019 08:09:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z siedzibą w 81-127 Gdynia, ul. Śmidowicza 69 jest zainteresowana zakupem nw. urządzeń.

Osobą odpowiedzialną merytorycznie za zamówienie jest Adam Woźniak,  tel.261 262 992, @: a.wozniak@amw.gdynia.pl

Warunki dostawy i płatności:

  • dostawa do Akademii Marynarki Wojennej,
  • koszt dostawy leży po stronie Wykonawcy,w przypadku wysyłki sprzętu firmą kurierską do sprzętu musi być dołączony list przewozowy,
  • termin płatności do 30 dni liczonych od dnia odbioru faktury VAT.

Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z oświadczeniem, że:

  • jest on uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia,
  • przedmiot zamówienia jest właściwej jakości, fabrycznie nowy i może być używany bez naruszania praw własności osób trzecich w tym praw patentowych i praw autorskich,
  • przedmiot zamówienia spełnia normy przewidziane prawem polskim. 

Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego:  nie mniej niż 24 miesiące.

Załącznik do postępowania: Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO.docx docx 18.4 2019-11-04 12:09:00 Adam Woźniak Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Niszczarka Kobra 240 SS5 TS ES - 1 pc. AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE
Inż. J. Śmidowicza 69
81-127, Gdynia
(0)
2 Gilotyna Rexel Classic Cut CL 100 - 1 pc. - (0)
3 laminator Vision G 20 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2831 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 289

Send a message