Proceeding: ZP/118/2019 - Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 6 pakietach

Deadlines:
Published : 31-10-2019 11:32:00
Placing offers : 03-12-2019 09:00:00
Offers opening : 03-12-2019 09:20:00
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
oglosz o zamówieniu DUUE.pdf pdf 181.67 2019-10-31 11:32:00 Proceeding
SIWZ 118.doc doc 518 2019-10-31 11:32:00 Proceeding
zał 1 -form oferty, form cenowy.doc doc 166 2019-10-31 11:32:00 Proceeding
zał 2 -JEDZ.doc doc 184.5 2019-10-31 11:32:00 Proceeding
zał 3 -pakiet 1-6.zip zip 279.57 2019-10-31 11:32:00 Proceeding
zał 4 -proj.umowy.doc doc 121.5 2019-10-31 11:32:00 Proceeding
1. pytania i odpowiedzi 12.11.2019.doc doc 112 2019-11-12 15:03:12 Public message
informacja z otwarcia ofert ZP-118-2019.docx docx 32.41 2019-12-03 13:12:57 Public message
WYNIK ZP-118-2019.doc doc 134.5 2019-12-30 14:49:39 Public message

Announcements

2019-12-30 14:49 Joanna Laskowska Zawiadomienie o wyborze ofert (wynik)

WYNIK ZP-118-2019 [...].doc

2019-12-03 13:13 Joanna Laskowska Informacja z otwarcia ofert (03.12.2019)

informacja z otwarci [...].docx

2019-11-12 15:03 Joanna Laskowska 1. Pytania i odpowiedzi z dnia 12.11.2019 r.

1. pytania i odpowie [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 942