Proceeding: ZP/117/2019 - Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych oraz materiałów laboratoryjnych ujętych w 8 pakietach

Deadlines:
Published : 31-10-2019 11:09:00
Placing offers : 05-12-2019 09:00:00
Offers opening : 05-12-2019 09:30:00
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
oglosz o zamówieniu DUUE.pdf pdf 212.39 2019-10-31 11:09:00 Proceeding
SIWZ 117 .doc doc 603.5 2019-10-31 11:09:00 Proceeding
zał 1 -form oferty.doc doc 105.5 2019-10-31 11:09:00 Proceeding
zał 2 -JEDZ.doc doc 184.5 2019-10-31 11:09:00 Proceeding
zał 3 - form rzecz-cen-Pak 1-8.zip zip 770.86 2019-10-31 11:09:00 Proceeding
zał 4 -proj um.doc doc 86 2019-10-31 11:09:00 Proceeding
~$WZ 117 .doc doc 0.16 2019-10-31 11:09:00 Proceeding
1. pytania i odpow 20.11.2019.doc doc 201.5 2019-11-20 13:30:41 Public message
inform z otwarcia ofert ZP-117-2019.docx docx 29.34 2019-12-05 10:36:33 Public message
Unieważnienie Pakiet 2, 3.doc doc 231 2019-12-20 11:16:51 Public message
Wynik Pakiet 1,4,5,6,7.doc doc 247.5 2020-01-13 08:44:52 Public message
Wynik Pakiet 8.doc doc 81.5 2020-01-14 13:57:03 Public message

Announcements

2020-01-14 13:57 Joanna Laskowska Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie Pakietu 8

Wynik Pakiet 8.doc

2020-01-13 08:45 Joanna Laskowska Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie Pakietu 1, 4, 5, 6, 7.

Wynik Pakiet 1,4,5, [...].doc

2019-12-20 11:17 Joanna Laskowska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu 2 i 3

Unieważnienie Pakiet [...].doc

2019-12-05 10:36 Joanna Laskowska Informacja z otwarcia ofert

inform z otwarcia of [...].docx

2019-11-20 13:30 Joanna Laskowska 1. Pytania i odpowiedzi (20.11.2019)

1. pytania i odpow 2 [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1601